Рязко влошаване на бизнес климата през април, доближи се равнището от 1997 година

Рязко влошаване на бизнес климата през април, доближи се равнището от 1997 година  - E-Burgas.com

Рязко влошаване на бизнес климата през април, отчитат от Националната статистика. Общият показател спада с близо 42 пункта спрямо нивото си от март, което е с 37 пункта под дългосрочната средна стойност за последното десетилетие. Спрямо февруари 1997 година, когато е отбелязан дългосрочният минимум, оценката е само с 4,4 пункта над него.

Във всички наблюдавани отрасли основен проблем е несигурността и песимистичните оценки за следващите три месеца. Предприемачите от промишлеността обаче отчитат, че от януари до април общата им позиция на външния и на вътрешния пазар се е влошила, което означава, че проблемите в сектора са запознали още преди ограниченията заради Covid-19.

В строителството се оплакват от закъснения в плащанията и понижения в новите поръчки. Прогнозата на брашна е за спад в следващите шест месеца, което може да означава и спад в продажните цени, според част от мениджърите.

Несигурността и потребителското поведение влошават оценките при търговията на дребно и услугите. И в двата сектора нагласите за заетост са неблагоприятни, но очакванията за понижение на цените - по-скоро отрицателни.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се срива с 31,8 пункта, което се дължи на песимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията на фона на коронавирусната пандемия. По-негативни са и прогнозите им както за износа, така и за производствената активност през следващите три месеца. В същата посока са и промените в очакванията за движението на персонала.

Според мненията на мениджърите конкурентната позиция на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазара във и извън страните от Европейския съюз също се е влошила.

През първите четири месеца на годината средното натоварване на производствените мощности намалява с 10,1 пункта и достига 67,9%, отчита последната анкета на НСИ.

Коментари

Още от последните новини