Родителски съвет ще нищи проблемите в образованието в Бургас

Родителски съвет ще нищи проблемите в образованието в Бургас - E-Burgas.com

Желаещите да се включат в него имат срок до 12 февруари

Община Бургас създава Родителски съвет по въпросите на образованието, който ще е консултативен орган към Кмета. В срок до 12 февруари директорите на детските градини и училищата трябва да представят в Дирекция "Образование" списък на желаещите да се включат в него.

В съвета могат да членуват както представители на настоятелствата, така и други родители, които искат да участват в работата му. Заявяването на такова желание и записването ще се извършва при директорите на училищата и детските градини.

Родителският съвет ще има две секции - "Предучилищно образование" и "Училищно образование". Той ще разглежда въпроси, свързани с:

- Реда и условията за прием на деца и ученици в детските градини и училищата;

- Сигурността и контрола на достъпа, изграждане на видеонаблюдение, пропускателен режим;

- Храненето в детските градини и ученическите столове и други въпроси, предложени от родителите.

Освен с предложения и идеи, родителите ще участват и съвместно с представители на общинската администрация в проверки в училищата и детските градини. Първото заседание на Родителския съвет ще бъде в периода 14 - 16 февруари.

Коментари

Още от последните новини