РИОСВ не откри отрови във въздуха на Бургас, но призна за лошата миризма

РИОСВ не откри отрови във въздуха на Бургас, но призна за лошата миризма - E-Burgas.com

Екип на РИОСВ - Бургас съвместно с Регионална лаборатория - Бургас към ИАОС - София извършиха незабавна проверка след получени сигнали от жители на град Бургас за миризми на нефтопродукти и газ през изминалото денонощие в часовете от 21:45 до 00:30 снощи. 

Измерванията за качеството на атмосферния въздух бяха направени при пълно безветрие с мобилна апаратура GASMET по 28 показателя  както в местата на подаване на сигналите, така и по границата на производствената площадка на „Лукойл Нефтохим“ АД. Регистрираните стойности при измерването са под границата на количествено определяне на метода. При извършен обход по границата на производствената площадка на рафинерията от експертите на инспекцията е усетен мирис на нефтопродукти.

В ежедневния рапорт на дежурен старши инженер химик/диспечер на „Лукойл Нефтохим“ АД  е докладвано за предприети действия  от екипи на Единната противоаварийна служба (ЕПАС).

Осъществено е замерване в  Бургас по: ул. „Янко Комитов“, около хипермаркет „Кауфланд“, жк „Славейков“ бл. 64 - по протежение, жк „Лазур“ - около Хотел „Аква“, по протежение на ул. „Места“, жк „Изгрев“ - парк до хипермаркет „Била“, РУМ „Велека“, жк “Братя Миладинови“ - кръстовище на пл. “Трапезица“, бензиностанция  „Лукойл“, автобусна спирка до Билкова аптека, Морска гара, Морска градина - няма регистрирани емисии на сероводород и въглеводороди.  Втори екип на ЕПАС е извършил замери покрай оградата на „Лукойл Нефтохим“ АД,  в посока Бургас и Долно  Езерово - няма регистрирани емисии на сероводород и въглеводороди,

Няма подаване на сероводород и въглеводороди за изгаряне на факелните системи. От страна на дружеството са спрени  дейностите с риск от предизвикване на емисии. Засилен е контролът върху работните параметри на инсталациите. Данните от провежданите собствени непрекъснати измервания не показват превишения на нормите за допустими емисии. Проверени са трасетата на магистралните тръбопроводи - няма пропуски, не са констатирани миризми. Преди и по време на сигналите не са извършвани дейности по преработката на стари екологични щети.

Превишения на контролираните замърсители не са регистрирани от АИС „Долно Езерово“ и диференциалната оптична система „OPSIS” в комплекс „Лазур“.

За неизпълнение на Условие 9.4.1 от Комплексно разрешително № 6-Н2/2015  г., актуализирано с Решение №6-Н2-И0-А1/2018 г. за разпространението на миризми извън границите на производствената площадка  към  оператора  „Лукойл Нефтохим“АД  ще бъдат предприети административно-наказателни действия.

Коментари

Още от последните новини