Проведоха образователна лекция на десетокласници в Районния съд

Проведоха образователна лекция на десетокласници в Районния съд - E-Burgas.com

За гражданско – правните процеси и правата на децата говори районният съдия Дарина Йорданова пред десетокласници на Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков". „Съдът следи за спазването на законите и добрите взаимоотношения между хората", коментира лекторката. На учениците бяха представени съдебни процеси касаещи отношения между родители и деца; мерки относно упражняване на родителски права; производства по ограничаване и лишаване от родителски права, както и по Закона за защита от домашното насилие. Налице е увеличение на постъпленията на дела по Закона за защита от домашното насилие. През 2017 г. в Районен съд - Бургас са постъпили 133 такива дела.

За младите хора интерес предизвика факта, че всяко дете навършило 10-годишна възраст, може да изрази своето мнение пред съдията – докладчик по делото. Също така, че всеки вид проявление на насилие в присъствието на дете – спорове между родители, скандали, дори без пряко посегателство над него, се възприема от съда като насилие над дете.

Срещата с младите хора бе от цикъла с лекции по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Откритите уроци продължават утре с темата за  превенцията срещу употреба на наркотични вещества и престъпленията, извършвани от наркозависими лица.

Коментари

Още от последните новини