Проектират инфраструктура на Ченгене скеле

Проектират инфраструктура на Ченгене скеле - E-Burgas.com

chengene

Община Бургас обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на обслужваща инфраструктура в селищно образувание рибарско селище "Ченгене скеле", разположено в землището на кв. Крайморие. Рибарско селище "Ченгене скеле" се намира на устието на р. Отманлийска, разположено в южния бряг на Бургаския залив. В момента зоната в устието на р. Отманлийска включва канал за връзка с морето в североизточния край и два ръкава успоредни на морския бряг. Между първия ръкав и морето и между двата ръкава има съществуващи постройки и насипан път без покритие. Теренът на югозапад от съществуващата част на селището, до проектния насип за път, който оконтурява проектното разширение, е покрит с гъста блатна растителност. На територията на селищно образувание "Ченгене скеле" няма изградена улична мрежа. Изградената по стопански начин през 70-те години на миналия век водопроводна мрежа е амортизирана. Няма изградена канализационна мрежа. Отпадните води от съществуващите сгради се отвеждат към септични ями. На територията има съществуващ трафопост. Съоръжението и прилежащата му разпределителна мрежа ниско напрежение е в лошо техническо състояние и следва да се реконструира или подмени.
Коментари

Още от последните новини