Приморско си поръча 4000 тона асфалт за една година

Приморско си поръча 4000 тона асфалт за една година - E-Burgas.com

Община Приморско е обявила обществена поръчка за 4000 тона асфалт на стойност около половин милион лева. Асфалтовата смес ще бъде използвана за обновяване и закърпване на пътища през следващите 12 месеца на територията на цялата община. 

Изпълнителят следва да натовари и достави до конкретните невралгични точки заявените количества асфалт на свои лични автомобили, 

Предметът на обществената поръчка включва доставката на един единствен продукт, поради което не е възможно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Нито една част от предмета на обществената поръчка не може да бъде възложена самостоятелно. Освен това е налице икономическа нецелесъобразност от възлагането на повече от един доставчици с оглед усложняване контрола на доставките и невъзможността за понижаване на цените в офертите, което се получава при по-голям обем на поръчката.

Оферти за обществената поръчка може да се подават до 27 април.

 

Коментари

Още от последните новини