Представят идеята за по-зелени улици в Бургас

Представят идеята за по-зелени улици в Бургас - E-Burgas.com
СНЦ „Зелена Странджа" ви кани на обществено обсъждане [caption id="attachment_57544" align="aligncenter" width="1000"]burgas ulici снимка: Йоан Митов[/caption] Сдружение с нестопанска цел "Зелена Странджа" има разработена концепция за стартиране на кампания за засаждане на повече дървета по градските улици. В тази инициатива ключова роля ще имат гражданите и общинските власти. Идеята цели постигането на реални, ясни, лесно измерими и устойчиви във врмето резултати, изразяващи се в брой новопосадени дървета от допустимите видове и размери. Моделът на практика ще координира и съгласува действията на отделните страни в процеса на засаждане на дървета - желаещите да го направят (доброволците), собствениците на терена (общините) и производителите на дървета (декоративните разсадници). Тъй като кампанията предвижда включване на различни заинтересовани страни и цели постигане на резултати в обществен интерес, необходимо е тя да бъде обсъдена и съгласувана преди да стартира. Във връзка с това СНЦ „Зелена Странджа" организира обществено обсъждане на концепцията на 26.02.2016 г. от 10 ч. в залата на ет. І в Областна администрация Бургас.
Коментари

Още от последните новини