Предлагат на Бургас да създаде свой технопарк

Предлагат на Бургас да създаде свой технопарк  - E-Burgas.com

Бургазлията Иван Даракчиев предлага да ръководи проекта през първите 2-3 години срещу 1 лв. годишна заплата

Община Бургас да инвестира активно в създаването на производствена икономическа инфраструктура, като стартира проект за високотехнологичен бизнес инкубатор (техно-парк). Това предлага бургазлията Иван Даракчиев, който дълги години е бил ръководител на научна, развойна и производствена дейност в областта на “високите технологии. Понастоящем той е консултант и през последните години третира проекти, които имат за цел създаването на start-up фирми в сферата на технологиите. 

Предложението на Иван Даракчиев е входирано като писмо в Общински съвет - Бургас. 

"Нееднократно съм обяснявал защо София не е най-подходящото място в България за стартиране; в синхрон с това беше и предложението ми преди няколко години Бургас да кандидатства за първия техно-парк по Европрограмите." пише Иван Даракчиев.

Според него технопаркът трябва да се намира в индустриална или полу-индустриална зона (евентуално академичен кампус) и да се състои предимно от лаборатории, технически работилници, мини-“чисти стаи” и поддържаща инфраструктура; необходимата офисна площ е само малка фракция от цялото.

Даракчиев предлага община Бургас да създаде високотехнологичен бизнес инкубатор (ВТБИ Бургас ЕАД) и да инвестира каквото е необходимо за създаването/ремонтирането и оборудването на сградата му. При разгръщането на комерсиална дейност, фирмите започват да плащат наем пропорционално на броя години, през които са домували безплатно. По преценка на ВТБИ, с някои от фирмите може да се преговори за вземане дялово участие, на следващ етап на развитие на фирмата, допълва той. 

"За ускоряване процеса на създаване начапното ядро ot фирми, както и за минимизиране началните разходи на Общината, предлагам да ръководя проекта за първите 2-3 години срещу годишна компенсация от 1 (един) лев." завършва Иван Даракчиев.

Предложението ще бъде разгледано от комисията по международнно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации. 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Коментари

Още от последните новини