Повишават компетентността на администрацията в община Малко Търново с близо 23 хил. лв.

Повишават компетентността на администрацията в община Малко Търново с близо 23 хил. лв. - E-Burgas.com
Снимка: БНР

Общинската администрация в Малко Търново ще повиши компетентността си чрез проект. Пограничната община е бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., свързана с прилагане на мерките за енергийна ефективност".

Главната цел на проекта е повишаване компетентността на служителите от общинска администрация Малко Търново, свързана с прилагане на мерките за енергийна ефективност. Проектното предложение предвижда участие на служителите от общинска администрация Малко Търново в програми за обмяна на опит, добри практики и семинари в областта на енергийната ефективност в страни от Северна или Централна Европа, както и на територията на Р България.

Общата стойност на проекта е 22 908 лева. От тях:  Европейско финансиране  в размер на  19 471,80 лв. и Национално съфинансиране в размер на  3 436,20 лв.

Изпълнението на проекта стартира на 20.09.2016 год. и приключва на 20.09.2018 год.  – срок на продължителност 24 месеца.

Коментари

Още от последните новини