Помощното училище в Бургас ще става модерна институция

Помощното училище в Бургас ще става модерна институция  - E-Burgas.com

Помощното училище „Отец Паисий“ - Бургас  ще бъде преобразувано в Общински център за специална образователна подкрепа – Бургас. Предложението вече е входирано като докладна записка в Общински съвет от зам. кметът по образование Йорданка Ананиева. 

Причината е, че според  базата на новия закон за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), статутът и предназначението на известното училище за деца в неравностойно положение трябва да се промени.

Центърът за специална образователна подкрепа ще осигури обучение, съобразно индивидуалните потребности на всяко дете и интегрирани услуги - арттерапия, кинезитерапия и работа със семейството. Той ще се утвърди като модерна и конкурентноспособна институция за достъпно и целесъобразно обучение и възпитание на ученици с  умерена, тежка умствена изостаналост и множество увреждания, която предлага специална образователна услуга с комплексно корекционно - развиващо и възпитателно въздействие.

Към края на миналата година общата численост на персонала е  19 души, разпределени както следва:

Коментари

Още от последните новини