Почистват Рибарското селище от строителни отпадъци

Почистват Рибарското селище от строителни отпадъци  - E-Burgas.com

Има ли възможност Община Бургас да предвиди средства в бюджета за 2019 г., с които да бъдат окончателно разчистени останките от премахнатото незаконно строителство в парк „Росенец”? Това попита по официален ред общинският съветник Георги Дракалиев.

Той припомня, че в парка, до Рибарското селище, незаконно бяха изградени редица масивни жилищни сгради, които след няколко години процедури и съпротива, най-накрая бяха съборени, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

„Все още обаче техните останки стоят, особено вдясно от устието на рекичката, което играе и роля на главен входно-изходен канал на селището.  Бетонни плочи, масивни основи и купчини строителни материали маркират местата на съборените незаконни постройки. Това замърсява и загрозява крайбрежието и целия район от канала в посока нефтеното пристанище”, пише Дракалиев.

Зам.-кметът Чанка Коралска отговаря, че през септември т.г. Община Бургас е възложла на фирма „Чистота” ЕООД да разчисти строителните отпадъци. Към настоящия момент голяма част от купчините са изнесени. Не са разрушени съществуващите бетонови площадки.

Коралска припомня, че през 2017 г. общината стартира процедура по изработване на Подробен устройствен план и идейна концепция за изграждане на Етнографски рибарски комплекс „Ченгене скеле” за въпросната територия. За осигуряване на финансови средства Община Бургас ще кандидатства по процедура „Развитие на туристическите атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020”. Предвижда се след осигуряване на финансиране да започне етапно изграждане на етнографския комплекс. Едновременно с това предстои да бъде одобрен и проект по Оперативна програма „Рибарство и аквакултури” за изграждане на Лодкостоянка „Ченгене скеле” с довеждаща инфраструктура непосредствено до тази територия.

„Очакванията са през 2019 година да стартират дейности по реализацията на горепосочените проекти. В случай, че преждевременно бъдат натрупани нови отпадъци, Община Бургас ще има ангажимента същите своевременно да бъдат разчистени”, пише в отговора до Георги Дракалиев.

Коментари

Още от последните новини