Петима загинали при трудови злополуки в област Бургас през 2016 г.

Петима загинали при трудови злополуки в област Бургас през 2016 г.  - E-Burgas.com

Най-много са смъртните случаи в сферата на строителството

На 28 април всяка година отбелязваме световния ден, посветен на безопасността и здравето на работното място.

По данни на ДИТ и НОИ Бургас трудовите злопулуки за 2016г. са 95. Няма довели до инвалидност, но има 5, които са завършили със смърт. Най-рисковият сектор е сухопътния транспорт. Трудовите злопулуки са 11, но няма довели до инвалидност и смърт. Хуманното здравеопазване се нарежда на второ място с 9 случая на трудови злопулуки завършили без фатален изход и инвалидност. Трудовите случаи придизвикали смърт в Бургаска област са в сектора на строителството - 3.

Един смъртен случай има в сектора на ремонт и исталиране на машини  и един в сектор спорт и други развлекателни дейности. Загубените календарни дни за Бургаска област през 2016г. са 4374.

За сравнение трудовите злопулуки  през 2015 г. са  125, от които 4 смъртни, спрямо 95 за 2016г., а смъртните случаи 5. Отчита се намаление на трудовите злопулуки с 30 броя.

За началното тримесечие на 2017г. в България  до този момент трудовите злопулуки са 810. Смъртните случаи са 14! Водещите сектори  са държавно управление с 84 случая, хуманитарно здравеопазване с 70 и образование с 44 случая. Смъртните случаи са най-много в сектора на строителство на съоръжения - 3, като там тенденцията се запазва - с по-ниски нива на трудови злопулуки от водещите сектори  в тази статистика, но пък от друга страна с трудови злопулуки водещи до фатален изход.

За Бургаска област  за първото тримесечие на тази година трудовите злопулуки са 22. За щастие няма смъртни случаи и случаи водещи до инвалидност. Най-голям брой са регистрирани в сухопътния транспорт - 6 случая, следван от хуманното здравеопазване с 3 случая и пощенските услуги - също с 3 случая. Строителството, сектор със случаи, водещи до фатални последствия, не е отбелязало нито една трудова злопулука за първото тримесечие. Досега общите дни на загуба в Бургаска област са 902.
 

Коментари

Още от последните новини