Пет фирми в битка за "Богориди", ремонтът наближива

Пет фирми в битка за
визуализация: Атика Р5

Пет фирми кандидатстват в обществената поръчка за "Реконструкция на пешеходна зона ул. "Богориди" от ул. "Лермонтов" до ул. "Демокрация" в Бургас. Прогнозната стойност на поръчката е 2 874 053,82 лв. без ДДС. Проектът е включен в Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Бургас, финансирана с 86 486 983 лв. по ОП "Региони в растеж".  

Получените оферти са от "Трейс Груп Холд" АД, "Геоплан Кънстракшън" ЕООД, "Планекс" ЕООД, "Мидия  Инфраструктурно строителство" ООД и "Виа Конструкт Груп" ЕООД. В момента комисията оценява техническите предложения, след което ще насрочи дата за отваряне на ценовите оферти.

Основен акцент в проекта на "Атика Р5" за изграждане на новия облик на улица "Богориди", е запазване на романтичния й характер, вплетен в прилежащите исторически сгради, както и дообогатяване на артистичния й дух.

За целта се набляга на използването на повече естествени материали - гранитни плочи в различни размери в три нюанса на цветовете и гранитни павета от съществуващата настилка (след допълнителна обработка на повърхността им). Настилката се предлага да е еднородна, в свободен рисунък, с равномерен, но не скучен ефект. Растера на гранитната настилка ще допринася за оптичното разширяване на улицата.  На кръстовищата на ул. "Богориди" с ул."Антим I", ул. "Славянска" и ул."Морска", където има характерни уширения, рисунъкът ще подчертава малки пиацети и се създават акценти чрез поставяне на засенчващи конструкции от метални перголи с две, три или четири колони, в детайла на които са използвани характерни елементи от сгради от културното ни наследство. Перголите ще бъдат покрити с увивна растителност, която ще осигурява освен сянка и увеличаване на озеленените площи по улицата.

infrastructure.bg

Коментари

Още от последните новини