Отбелязваме Световния ден за борба с рака с профилактичните диагностични пакети в МДЛ „ЛИНА“

Профилктиката е сред най-сигурните стъпки за ефективно лечение на заболявания. Медико-диагностична лаботория „Лина“ предлага за своите пациенти всички видове изследвания, свързани с профилактиката и ранното диагностициране на коварното заболяване - рак рак На 4 февруари се отбелязва Международния ден за борба с рака. Това е единствената инициатва, която обединява цял свят. По данни на Световната здравна организация всяка година над 12 млн. души получават тежката диагноза, а при 7,6 млн. от тях тя е с фатален край. Добрата новина е, че около 40% от онкологичните заболявания са потенциално предотвратими и могат да бъдат излекувани, стига да бъдат диагностицирани навреме. Течно-базирана цитонамазка открива най-ранните етапи при рака на маточната шийка Цитонамазката  е медицинско изследване за ранно откриване на цервикален рак - единственият злокачествен тумор с доказан вирусен причинител. Виновник за неговото развитие е Човешкият папиломен вирус (HPV). Смята се, че без наличие на хюман папилома вирус, рак на маточната шийка не може да се развие. При изследването на цитонамазки се се виждат измененията, които причинява в клетките. След това биолозите и вирусолозите търсят наличието вируса и дават отговор дали той е от висорисковите щамове, които могат да доведат до рак. От същия препарат за течно-базирана цитология може да се направи ДНК-анализ на HPV. При наличие на туморни изменения, резултатът от течно-базираната цитонамазка може да се комбинира с ДНК-анализ, който категорично доказва вида на HPV. В тази връзка, за услеснене на пациентките,  "Лина" е комбинирала двете изследвания и в пакет, като за целта е необходимо само едно пробовземане.МДЛ "Лина" е единствената медицинска лаборатория в Бургаска област, която инвестира в модерния апарат ThinPrep 2000, с който се изследват течно-базирани  цитонамазки. Профилактичните изследвания, поне веднъж в годината, са гарант за успешното лечение на рака на маточната шийка, чиято основна роля има ранното диагностициране. Нещо повече - при  навременно откриване на изменения и необходимото лечение, до развитие на тумор  може въобще да не се стигне. Единственото нужно e при посещение при гинеколог  пациентката да поиска да й бъде взета проба за течно-базирана цитонамазка и след това да я занесе в най-близкия филиал на „Лина”. Белодробният карцином е едно от най-честите злокачествени заболявания и при двата пола, но e с превес при мъжете, особено във възрастта 50 – 60  години Белодробният карцином е злокачествено заболяване. Има многообразни прояви и често е диагностичен проблем, особено в ранните стадии. Същевременно е с голяма социална значимост и всички методи за диагностика трябва да бъдат използвани с цел ранното му откриване и навременно лечение. Затова някои серумни туморни маркери, както и комбинации от тях, могат да се използват при диагнозата и диференциалната диагноза на видовете белодробен карцином. Туморният маркер CYFRA 21-1  е един от белтъците на цитоскелета на клетки от епителен произход.Затова неговото повишение се наблюдава при някои злокачествени заболявания от такъв произход, като рак на белия дроб, млечната и щитовидна жлези, но е най-характерно при пациенти с недребноклетъчен рак на белите дробове и особено за една от неговите разновидности - плоскоклетъчния рак на белия дроб. Изследването на този маркер може да се използва и при диференциалната диагноза на дребноклетъчен и недребноклетъчен карцином. Най-голяма е неговата чувствителност по отношение на плоскоклетъчния белодробен карцином, особено в комбинация с друг туморен маркер SCC. Друг туморен маркер, намиращ приложение в диагностиката на белодробните тумори, е NSE /неврон специфична енолаза/ - структурна разновидност на фермента енолаза. През февруари пациентите на "Лина" могат да се възползват и от прмоционалната цена на пълното изследване на кръв и урина, към което този път е включен и туморен маркер на дебелото черво CA 19-9. Диагностичният пакет е цената от 29 лева, вместо стандартните 57 лева.

Коментари

Още от последните новини