Официално: Община Бургас тегли кредит за ремонта на Дома на Нефтохимика

Официално: Община Бургас тегли кредит за ремонта на Дома на Нефтохимика - E-Burgas.com

Община Бургас ще изтегли заем в размер на 5 151 385 лв., с които ще финансира предстоящия ремонт на Дома на Нефтохимика. Това реши днес Общински съвет - Бургас, който одобри докладна записка на кмета Димитър Николов. 

С парите ще бъде съфинансиран проекта, чиято обща стойност е 9 503 000 лв. От тях 4 019 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ, която ще бъде предоставена по оперативна програма "Региони в растеж". Заемът ще бъде изтеглен на община Бургас ще бъде изтеглен, чрез ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие". Собствените средства, с които Общината ще участва в реализацията на проекта са в размер на 330 000 лева.

С парите трябва да бъде извършен цялостен ремонт на всички съществуващи зали и помещения с изключение на залата на Общинския съвет, която е напълно реконструирана. Предвидено е функционално преустройство на част от помещенията така, че да отговарят на съвременните изисквания за пространства за културни събития. Ще бъде ремонтиран и покривът, а над главния вход на сградата ще бъде изградена частична надстройка. Вътрешният двор също ще бъде ремонтиран и ще бъде свързан с площад "Тройката". Ще бъде закупено ново оборудване за зрителната зала, което включва сценично осветление, озвучителна система, нова прожекционна система, мобилна сцена за двора и закупуване на обзавеждане за залите.

Коментари

Още от последните новини