Общината притиска собственици за ремонт на старите фасади по "Александровска" и "Богориди"

Общината притиска собственици за ремонт на старите фасади по

Целта е да се създаде единен архитектурен образ и да бъде съхранен и възстановен общия силует по основни пешеходни туристически маршрути

Община Бургас ще започне дейности по възстановяване на фасади на сгради в ансамбъл на групова недвижима културна ценност и по туристически маршрут в територията на Централната градска част на града. Става дума за старите сгради по улиците "Александровска" и "Богориди", по които минават хиляди туристи Предложението е направено лично от кмета Димитър Николов и ще бъде гласувано на следващото заседание на Общински съвет - Бургас на 26 юни. 

Целта е да се създаде единен архитектурен образ и да бъде съхранен и възстановен общия силует и цветово оформяне на уличните фронтове по основни пешеходни туристически  маршрути.  Част от сградите пък дори са опасни, тъй като от тях се рони мазилка и застрашава преминаващите отдолу пешеходци. 

Като за началото община Бургас чрез ОП „Общински имоти“ ще отдели около 50 хил. лв., с които да изготви проекти за изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сградите. Тези проекти, ведно с указания и срокове за изпълнението им да бъдат предоставени безвъзмездно на собствениците на сградите. 

При неизпълнение на указаните,  ремонтно-възстановителните дейности ще се извършат от ОП „Общински имоти“ , като вложените средства да бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на реконструираните сгради и самостоятелни обекти в тях. 

Димитър Николов припомня, че преди реконструкцията на ул. “Алеко Богориди“ са направени предписания на 13 броя сгради, изпълнени са само 4 от тях. От извършените огледи се констатира, че една част от сградите се нуждаят само от фасадна реконструкция, а друга  част от сградите се нуждаят от  конструктивно укрепване и възстановяването им изисква значителни намеси.  

 

Коментари

Още от последните новини