Община Приморско прие Бюджет 2020 с близо 19 млн. лв.

Община Приморско прие Бюджет 2020 с близо 19 млн. лв.  - E-Burgas.com

С пълно мнозинство и без дебати бе приет Бюджет 2020 от Общински съвет - Приморско днес. През натоящата година общината ще разполага 18 932 597 лв.

Субсидията от републиканския бюджет е 3 668 758 лв., като 3, 405 458 лв. е общата субсидия за делегираните от държавата дейности, 34 000 лв. е субсидията за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и 229 300 лв. за капиталови разходи.

Основен източник за финансиране на държавните дейности и през 2020 г. е общата допълваща субсидия, която съгласно действащите разпоредби, ще бъде предоставяна на общините по следното разпределение - I - во тримесечие - 30%, П-ро тримесечие - 25%, Ш-то тримесечие - 20% и IV-то тримесечие - 25 %. През настоящата година общината ще получи целеви трансфери за допълнително финансиране на държавните дейности, които не се планират в първоначалния бюджет - субсидии и компенсации за транспорт на учениците, средства за спортни дейности в училищата, средства за учебни помагала и учебници, средства за пътни разходи на педагогически персонал и др.

Около 1,3 млн. лв. от тези средтва са предвидени за ремонт на пътната инфраструктура. През 2020 година са превидени ремонти на кръговото кръстовище на Приморско, ул. "Странджа" в с. Веселе и ул. "Трети Март" в Приморско.

Коментари

Още от последните новини