Обединяват две бургаски гимназии в една

Обединяват две бургаски гимназии в една - E-Burgas.com

Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов” ще преобразува чрез вливане в Професионалната техническа гимназия в Бургас.

Това ще стане от учебната 2020/2021 година, а решението за това ще бъде гласувано на следващото заседание на Общински съвет - Бургас. Докладната записка в местния парламент е внесена от зам. кмета по образование Йорданка Ананиева след становище на началника на РУО — Бургас инж. Виолета Илиева.

В момента двете гимназии се помещават в една и съща сграда, която се намира в кв. "Акациите". През последните години обаче броят на учениците в Професионална гимназия по дървообработване е нестабилен, като се налага Общински съвет - Бургас да дофинансира обучението им. 

Преобразуването чрез вливане на Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов” в Професионална техническа гимназия - Бургас би имало редица положителни страни, пише в докладната. Сред тях са оптимизиране на училищната мрежа в сградата, едносменен режим за учениците, по-лесно формиране на учителските нормативи, по-малко административни разходи и намаляване броя на непедагогическия персонал. 

След гласуване в Общински съвет, мотивирано предложение ще бъде изпратено до Министъра на образованието и науката.

Коментари

Още от последните новини