Нова улица пресича Индустриалния парк

Нова улица пресича Индустриалния парк - E-Burgas.com
logistichen park2 В момента на територията на Индустриален и логистичен парк - Бургас се изгражда нова улица. Това е локално пътно платно, което ще осигури пряк достъп между обособените квартали 42 и 46. Така ще се даде възможност за реализация и на парцелите, разположени във вътрешната част от територията. Това информират от пресцентъра на община Бургас. Фирма "Термал инженеринг" заяви готовност за старт на строителство на тяхната база през месец октомври. В момента се извършва промяна в идейния проект. logistichen park "Роял спот" дават началона строителните дейности за изграждане на техния обект през октомври. Фирмите "Вихри" и "Хидробетон" вече реализират своите проекти. Фирма "Зоомаркет" завърши изграждането на металната конструкция на своето производствено хале, като предстои облицоването му със "сандвич" панелни платна. През последните два месеца Индустриален и логистичен парк - Бургас сключи предварителен договор с "Асти груп" ЕООД - за изграждане на логистичен център и производство на метални конструкции, както и окончателен договор, изготвен в нотариална форма с "Премиум кар" ЕООД - за изграждане на автосервиз и продажба на авточасти. На предстоящото общо събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, насрочено за 01.10.2015 г., предстои да бъде взето решение за извършване на покупко-продажба чрез провеждане на публично оповестен конкурс, съгласно подадено заявление за инвестиционно намерение от страна на "Стиб-2" ООД, развиваща дейност в хранително-вкусовата промишленост.
Коментари

Още от последните новини