Мрачна статистика: Нелепите смъртни злополуки на работа зачестяват

Мрачна статистика: Нелепите смъртни злополуки на работа зачестяват - E-Burgas.com

Въпреки че броят на трудовите злополуки намалява, голяма част от тежките инциденти са нелепи и е можело да бъдат предотвратени. Това са изводите на Главната инспекция по труда за резултатите през първото шестмесечие на годината. Между януари и юни са станали 1089 бр. злополуки или средно по 6 на ден. И макар че броят им намалява с 1.6%, смъртните случаи са повече - 31 през първото шестмесечие на 2017 г. при 27 през същия период на миналата. Инспекторите установяват, че често мерки за безопасност се предвиждат, но не се изпълняват, защитни елементи от машини се демонтират "за по-бързо", а понякога на опасни работни площадки попадат хора от други фирми, които не са инструктирани да внимават. 

Най-често до смърт на работното място води "притискане, премазване, смачкване".

В дърводобива премазването от отрязани дървета е най-честата причина за смърт, която може да бъде предотвратена, ако се предприемат мерки работещи да не попадат в обсега на падане на отрязаното дърво. 

 

Строителен работник загива, след като коланът, с който се е обезопасил при работа на височина, се къса. При проверката се установява, че коланът е саморъчно направен, тъй като работодателят не му е осигурил такъв. В друг случай, при пренасяне на стъклопакет, работник губи равновесие, залита, чупи предпазен парапет, който явно не е бил съобразен с риска, и пада от високо.

Квалифицирани работници започват работа по ел. инсталации без преди това да е изключено напрежението или без да е извършена проверка за отсъствие на напрежение по съоръжението. В един случай електротехник загина, тъй като се оказва, че за безопасната му работа трябва да бъдат уведомени две предприятия за изключване на напрежението. Уведомено е обаче само едното. Самият служител също не е проверил за наличие на напрежение преди да започне работа.

При злополука през юни 2017 г., работник загина, след като хвана с ръце искрящ кабел, явно с нарушена изолация, потопен във вода, без преди това същият да бъде изключен от контактната мрежа.

Багерист, след като изкопава изкоп за дренаж, тръгва по ръба на изкопа, който не е обезопасен веднага, както изисква законодателството. В резултат на това се свличат земни маси, повличат го и го затрупват. В случая злополуката е можела да бъде предотвратена, ако работникът е спазил правилата за безопасност, а именно хора и техника да не се намират в зоната на естественото свличане на земните маси, преди изкопът да е обезопасен.

Коментари

Още от последните новини