Намаляваме самоубийствата с национална стратегия

Намаляваме самоубийствата с национална стратегия - E-Burgas.com
sams Правителството прие Национална програма "Превенция на самоубийствата в България 2013-2018 г." и план за действие към нея, съобщи пресслужбата на кабинета. Основната цел е да се намали честотата на опитите за самоубийство и на смъртността. Програмата е насочена към експерти от помагащите професии и преди всичко към работещите в областта на здравеопазването. А също така и към идентифицираните групи с риск за повишено суицидно поведение - лицата, изразили намерения и направили опити за самоубийство, хората с психични заболявания и с различни форми на дезадаптивно поведение (токсикомании и др.), ученици (10-18 г.), военнослужещи, служители на МВР, медици и др. Дейностите по програмата предвиждат изграждане и поддържане на база данни за мониторинг на самоубийствата и опитите за такива на национално и регионално ниво; оценка на ефективността от превантивните дейности; създаване и внедряване на информационна система за отчитане на задължителната регистрация на суицидните действия; предоставяне на информация на съответните служби на МО и МВР. Планират се съвместни дейности с медиите на национално и областно ниво. Очакваните резултати от изпълнението на програмата са задържане на сегашното ниво и понижаване на честотата на опитите за самоубийство и на суицидната смъртност с 10 на сто.
Коментари

Още от последните новини