На порта разчистват място за тръбите на „Южен поток“

На порта разчистват място за тръбите на „Южен поток“ - E-Burgas.com
port bugas Правителството обяви част от пристанищното оборудване на терминал „Бургас изток - 2" за частна държавна собственост и даде съгласието си за неговия демонтаж и преместване. Технологичната система на т. нар. гумено-лентов транспортьор ще се съхранява от концесионера на порта за негова сметка и риск, като при необходимост ще може да бъде възстановена, съобщава правителственият пресцентър. Демонтирането на системата се налага поради фалита на най-големия товародател - металургичният комбинат „Кремиковци", заради когото е била планирана цялостната технологична схема на 31-во и 32-ро корабни места на пристанище Бургас. Поддържането й без максимална натовареност е икономически неефективно, тъй като води до намаляване на пропускателната способност, по-голям разход на електроенергия и до неизползваемост на най-дълбоководното в българските пристанища корабно място, както и на прилежащата му складова площ. Точно на тези корабни места се разтоварват тръбите за "Южен поток". С решението на Министерския съвет държавата, като собственик на пристанищното оборудване, осигурява изпълнение на концесията и на инвестиционната програма на концесионера в съответствие с икономическата обстановка в страната. С друго решение правителството учреди ограничено вещно право - право на прокарване, в полза на „Рила Газ" ЕАД върху поземлени имоти - публична държавна собственост в землището на Сандански. Територията, необходима за изграждане на разпределителен газопровод за газифицирането на Сандански, е заета от води и водни обекти.
Коментари

Още от последните новини