На днешния ден е родена доц. Маруся Любчева

На днешния ден е родена доц. Маруся Любчева - E-Burgas.com
marusq liubchevaМаруся Иванова Любчева е български политик и евродепутат от ПЕС в периода 2007-2009 и в перода 2013-2014. Завършва образованието си с професионална квалификация „инженер-химик“, специалност „Технология на полимерите“. От 1972 г. е докторант във бургаския Висшия химикотехнологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“. През 1977 г. става кандидат на техническите науки (днес: доктор) и има над 50 научни публикации в реферирани списания, в националния и местния печат. В периода между 1977 и 1987 г. е научен сътрудник. Доцент от 1987. От 1989 до 1991 г. е декан на Отделението по следдипломна квалификация в университет „Проф.д-р Асен Златаров“. Била е декан на Факултет "Органични химични технологии" от 1991 до 1993. След това до 1995 г. е ръководител на Катедра "Материалознание". От 1991 до 1995 г. е бургаски общински съветник. От 1995 до 2005 г. е заместник-кмет на Община Бургас. Член на Общинския съвет на БСП от 2003 г. до 2006 г. От 2005 г. е депутат от „Коалиция за България“ в 40-ото народно събрание. На 1 януари 2007 г. става член на Европейския парламент от България до 2009. От 2013 до 2014 отново е евродепутат. Доц. Маруся Любчева е член на 4 комисии в Европейския парламент: Комисията по международна търговия, Комисията по бюджетен контрол (пълноправен член), и Комисията по бюджети и Комисията по правата на жените и равенството между половете (заместник-член). Тя е член и на Делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество „ЕС - Казахстан“, „ЕС - Киргизстан“ и „ЕС - Узбекистан“ и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия и заместник-член в Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество „ЕС - Украйна“. Източник: bg.wikipedia
Коментари

Още от последните новини