На 1000 момчета в област Бургас се раждат 918 момичета

На 1000 момчета в област Бургас се раждат 918 момичета - E-Burgas.com

Към 31 декември 2019 г. населението на област Бургас 409 265 души, което представлява 5.9% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1 066 души или с 0.3%.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция на населението.

През 2019 г. в областта са регистрирани 3 786 родени деца, като 3 766 (99.5%) от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 42 деца, или с 1.1%.

Коефициентът на общата раждаемост за област Бургас през 2019 г. е 9.2‰, а през предходните 2018 и 2017 г. той е бил съответно 9.1 и 9.5‰. Броят на живородените момчета (1 963) в област Бургас е със 160 повече от този на живородените момичета (1 803), или на 1 000 момчета се падат 918 момичета.

В градовете и селата на областта живородените през 2019 г. са съответно 2 826 и 940, като в сравнение с 2018 г. са с 53 пoвече в градовете, докато в селата броят им намалява с 11.

През 2019 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете намалява от 27.2 години през 2018 г. на 27.0 години., Намалява и средната възраст на жените при раждане на дете от 28.7 години през 2018 г. на 28.6 години през 2019 година.
 

Коментари

Още от последните новини