Между 60 и 90 лв. на месец отгоре за учителите в Бургас

Между 60 и 90 лв. на месец отгоре за учителите в Бургас - E-Burgas.com

В кабинета на кмета Димитър Николов бе подписано необходимото по закон споразумение на местно ниво за увеличаване на учителските заплати. То идва след решение на Министерски съвет, одобрено от Народното събрание на Република България.

Според изчисления на синдикатите, месечната заплата конкретно на учителите ще нарасне с между 60 и 90 лв., с което в много от учебните и детски заведения увеличението надхвърля 10%.

Увеличението важи и за непедагогическия персонал в следните параметри:

- За длъжностите "портиер", "хигиенист", "чистач" и др. подобни - минималната работна заплата + 10 лв. /470 лв./.

- За длъжностите с квалификация "пом.-възпитател", "пом.-готвач", "огняр" и др. подобни - 110 % от минималната работна заплата /506 лв./, "пом.-възпитател" със средно образование без квалификация - 105 % от минималната работна заплата /483 лв./.

- За длъжностите с квалификация "домакин", "касиер", "технически секретар", "ЗАС" и други подобни - 115 % от минималната работна заплата /529 лв./.

- За длъжностите с квалификация "библиотекар", "счетоводител", "главен счетоводител" и други подобни - 125 % от минималната работна заплата /575 лв./.

"Всеки лев, вложен в образование, ще се възвърне многократно", лаконично коментира кметът Димитър Николов. Освен него, в споразумението поставиха своите подписи Надежда Радева - Иванова /от страна на Общинска организация на Съюз на работодателите в системата на народната просвета/, Константин Янков от Синдикат на българските учители към КНСБ, Огнян Маринов от Регионален синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Те благодариха на Община Бургас за добрите партньорски взаимоотношения и тенденцията за подобряване условията за труд на бургаските учители, която се надгражда през всяка от последните 6 години.

Коментари

Още от последните новини