МДЛ „Лина“ работи по най-новата технология за изследване на СУЕ- по-бързи резултати, с по-малко пробоколичество

МДЛ „Лина“ работи по най-новата технология за изследване на СУЕ- по-бързи резултати, с по-малко пробоколичество - E-Burgas.com
ROLLER 20 MC Скоростта на утаяване на еритроцитите /СУЕ/ е добре познат и често използван показател при диагностиката на различни заболявания. Той е неспецифичен и се използва за скрининг на много патологични състояния – възпаления, ревматологични заболявания, туморни процеси и др. Поради спецификата на промените, които настъпват в кръвта при редица болестни състояния и които се отчитат с тази проба, продължителостта на този тест по класическия и референтен метод Westergren е 1 час. При повечето автоматизирани анализатори за отчитане на СУЕ това време e снижено до 20 – 30 мин. Традиционната методика е обременена с редица условия, които трябва да се съблюдават стриктно, за да се получи достоверен резултат, като постоянна температура,  строго вертикално положение на пипетите на Westergren, вариации в хематокрита на кръвта и материала, от който са изработени пипетите – стъклени или пластмасови, защото това също оказва влияние на резултата. Много важно е и навременното  отчитане на резултата и точното съотношение кръв – антикоагулант. Медицинска лаборатория „Лина” разполага с напълно автоматизирания анализатор за определяне на СУЕ - Roller 20 MC на италианската марка ALIFAX, който използва най-нова технология за анализ на СУЕ, а резултатът от изследването излиза за 20 секунди.  Тази нова методика измерва кинетиката на еритроцитното слепване и утаяване, като по този начин се елиминират факторите на вариация при класическия метод. Класическият метод пресъздава физиологичните условия в тялото, посредством термостатирана на 37С микрокапилярка. Тя симулира кръвоносен съд, кръвта в капилярката се ускорява, а след това внезапно се стопира.Това симулира кръвното налягане давано от сърдечния мускул. Докато новата технология измерва агрегационния капацитет на червените кръвни телца посредством оптичната плътност, която се отчита 1000 пъти за 20 секунди. Тези първи секунди от процеса на еритроцитното слепване /агрегация/ отразяват най-специфичната фаза от процеса на утаяване на еритроцитите. Математически алгоритъм превръща оптичната плътност в милиметри за час. Всички останали апарати за автоматично отчитане на СУЕ  отчитат крайния резултат от еритроцитната седиментация и следователно са обременени със същите проблеми като класическия метод. Друго удобство на новата технология е, че се използва много малко количество кръв, взета в същите контейнери за анализ на кръвна картина. Редица световни проучвания са показали много високо съвпадение, над 94%, между резултатите от новия метод и референтния метод по Westergren.
Коментари

Още от последните новини