Лятото свърши: Безработицата в Бургас пак се покачва

Лятото свърши: Безработицата в Бургас пак се покачва - E-Burgas.com
rabota1 Летният сезон завърши и безработицата в Бургас плавно започва да се покачва. Общият брой на регистрираните в Бюрото по труда в морския град към 31 август безработни е 5201 души (община Бургас – 3738 души, община Средец – 1089 души, община Камено – 374 души), съобщи Радио Бургас. Спрямо предходния месец е отчетено увеличение от 79 души ( 1,54 %), като в община Бургас то е 95 души (2,61%). Равнището на безработицата в района на ДБТ за август е 4,51 %, което е увеличение с 0,07 % спрямо предходния месец. За община Бургас показателят има стойност 3,51 % - увеличение спрямо юли с 0,09 %, за община Средец 21,35 % (намаление с 0,10%), за община Камено 9,95 % намаление с 0,30 %. Входящият поток през месеца е от 758 безработни. Отчита се намаление спрямо предходния месец със 118 души, от които 695 новорегистрирани и 63 с възстановена регистрация. Новорегистрираните за община Бургас са 625, Средец 47, Камено 23. Изходящият поток е 679 души, което е намаление спрямо юли с 337 души. Постъпилите на работа са 230, при 483 за миналия месец. Намалението е с 253-ма. Заявените свободни работни места на първичния трудов пазар в Дирекция „Бюро по труда”- гр. Бургас за август са 506. През изтеклия месец 80 лица са били професионално ориентирани и консултирани индивидуално, а 49 лица са участвали в групови мероприятия за професионално ориентиране.
Коментари

Още от последните новини