Изправят айтоския бизнесмен Стоян Колев пред Темида за укриване на данъци

Изправят айтоския бизнесмен Стоян Колев пред Темида за укриване на данъци  - E-Burgas.com

Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд айтоския бизнемен. Стоян Колев. Той е обвинен за това, че през периода 2012 и 2014 г. избегнал и плащането на данъчни задължения в големи размери – 4 567 лева. Това той направил в качеството си на  едноличен търговец с търговско дружество.

Парите били представящи дължим данък върху добавената стойност по ЗДДС, като потвърдил неистина в (три отделни) месечни справки – декларации, които се изискват по закон. 

Стоян Колев, е обвинен още, че през 2014 година в Карнобат в качеството си на едноличен търговец с търговско дружество, избегнал плащането на данъчни задължения – 346 023 лв., чрез извършване на сделки със свързани лица. Той продал апартамент, търговски обект и два магазина. Всичките сделки са осъществени на 3 ноември 2014 година. 

Стоян Колев е обвинен и за това, че през периода 24.04.2014 г. – 03.11.2014 г. градовете Айтос, Карнобат, Несебър и Бургас при условията на продължавано престъпление, потвърдил неистина в (14 броя) писмени декларации, които по силата на закон (ДОПК) се дават пред орган на властта – нотариус, за удостоверяване на истинността на някой обстоятелства. 

Той е обвинен и за това, че на 23 март в Бургас, като търговец – едноличен търговец с търговско дружество, след като изпаднал в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спиране на плащанията по безспорните изискуеми парични задължения, установени с Ревизионен акт, влязъл в сила на 26 февруари не е поискал в периода 26.02.2014 г. – 27.03.2014г. от Окръжен съд – Бургас да открие производство по несъстоятелност. 

Окръжен съд – Бургас е насрочил заседанието си за 15 октомври. 
  

Коментари

Още от последните новини