Инспекцията по труда отчита ръст на трудовите нарушения по морето

Инспекцията по труда отчита ръст на трудовите нарушения по морето - E-Burgas.com

Случаите на нарушенията на работното време, проблеми при заплащането и работата без договор се увеличават в летните курорти, информират от Главната инспекция по труда. С ¼ са увеличени проверките на Инспекцията по труда по време на кампанията през 2017 година, съобщиха от Главната инспекция по труда.

В рамките на кампанията са извършени 2033 проверки в 2092 предприятия с 34 800 заети в тях. Спрямо 2016 г. проверките в курортите са се увеличили с малко над 23%, за сметка на увеличените случаи на нарушения.

По време на кампанията са съставени 529 акта за административни нарушения, свързани с трудовите правоотношения, и още 150 акта за нарушения на разпоредбите за безопасност и здраве при работа. Санкциите по Кодекса на труда варират между 1500 лв. и 15 000 лв., като могат да достигнат и до 20 000 лв. при възпрепятстване на контролните органи от страна на работодателя, припомнят от инспекцията.

Регистрираните проблеми, свързани със заплащането на труда и с разпределението на работното време са около 40%. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са повече с почти 60%.

По време на кампанията през 2017 г. нарушенията, свързани с разпределението на работното време, са 900, по заплащането на труда - 360, а случаите на работа без трудов договор са 247 броя.

Сериозният ръст на нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, е в резултат и на активната работа на създадените координационни центрове в Бургас и Варна, които подобриха комуникацията с останалите контролни органи.

Големият брой нарушения, свързани с работното време, може да се обясни с липсата на работна ръка в курортите. Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за седмична и междудневна почивка.

Трудовите инспектори отчитат и липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да приключи работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Необходимо е и съдействие на самите работещи, каквото обикновено инспекторите не получават, признават си от ГИТ.

От там отчитат и че зачестява подаването на сигнали след като хората прекратят трудовото си правоотношение. Недоволството им е за неизплатена част от възнаграждението, която обикновено е договорена устно.

ИА ГИТ напомня, че и пред контролните органи на Агенцията, и пред съда работниците и служителите могат да претендират за неизплатени възнаграждения само до размера, договорен писмено в трудовите им договори. Когато сумата не е договорена писмено, Инспекцията по труда не може да защити правата на работещите.

Подават се и сигнали за полагане на труд без сключен писмен трудов договор, когато лицето вече е напуснало работното място и нарушението не може да бъде установено от Инспекцията по труда.

След края на активния туристически сезон допълнителният ресурс, насочен към морските курорти, ще бъдат пренасочен към строителството, предупреждават от ГИТ.

Резултатите от кампанията през 2016 г. можете за видите тук.

Коментари

Още от последните новини