Инспекцията по труда обещава реакция при всеки сигнал

Инспекцията по труда обещава реакция при всеки сигнал - E-Burgas.com
trud Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ ще продължи практиката да се реагира на всеки получен сигнал, пише dnes.bg. Когато той съдържа информация за нарушения на трудовото законодателство, ще се извършват и проверки, независимо дали сигналът е подаден анонимно или от лица без правен интерес – например с прекратени трудови договори. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и ограничаване на сивата икономика ще бъдат приоритети в контролната дейност и през тази година. Три извънредни кампании бяха организирани през миналата година. Предприятията за подземен добив бяха проверени за готовността им да реагират на опасност от наводнения. Заради зачестили тежки трудови злополуки имаше инспекционна кампания в строителството. Извънредни проверки бяха извършени и във всички предприятия за производство на взривни вещества и боеприпаси след серията инциденти, а през 2015 г. те ще бъдат проверявани периодично на 6 месеца вместо на 12. Инспекцията по труда ще продължи да осъществява периодичен контрол на 3, на 6 и на 12 месеца във всички предприятия с рискови производства и дейности – подземен добив, кариери, металургични предприятия и т.н. Засилен контрол ще има и в предприятията, в които според резултатите от контролната дейност през 2014 г. има повишен трудов травматизъм. Приоритет в контролната дейност ще бъде спазването на изискванията за осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи. С цел противодействие и превенция на сивата икономика в малките и средни предприятия ще бъде засилен контролът за установяване на нарушения, свързани с полагане на труд без сключен трудов договор, изплащане на възнаграждения над официално договорените, продължителността и разпределението на работното време, междудневните и междуседмичните почивки и т.н. Анализът на контролната дейност показва, че тези предприятия са най-рискови по отношение на този вид нарушения. Заради увеличения имиграционен поток в страната сред приоритетите в контролната дейност през 2015 г. ще бъде и законосъобразното наемане на чуждестранни граждани на територията на Република България. Сигнали могат да се подават, както и да се получават консултации на място в дирекциите „Инспекция по труда“ и на тел. 0700 17 670 в рамките на работното време, а по всяко време – чрез формата „Сигнали за нередности“ от интернет страницата на Агенцията или по електронна поща.
Коментари

Още от последните новини