Инж. Биделев: Вдигаме такса смет в Айтос, причините са няколко

Инж. Биделев:  Вдигаме такса смет в Айтос, причините са няколко  - E-Burgas.com

Инж. Иван Биделев - Директор на Дирекция "ТСУРР" в община Айтос разяснява какви са причините за увеличение на такса смет

- Инж. Биделев, внесено е предложение за по-висока такса "битови отпадъци" в община Айтос през 2020 г., което ще се обсъжда и гласува на заседанието на Общински съвет - Айтос на 20 декември т.г. Коя е причината, която налага това увеличение?

- Причините, които налагат увеличаването на размера на таксата за битови отпадъци са повече от една. Основната е увеличаването на държавните такси, които се събират от гражданите, и след това отиват в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)  за отчисления и обезпечения. Първоначалният вариант за 2020 г., по Наредбата, която третира тази материя, беше - от 57 лв на тон, таксата да скочи на 95 лв/тон. Но през миналата седмица, на Общо събрание на Националното сдрежение на общините в Република България /НСОРБ/, на среща с Министъра на околната среда и водите Нено Димов, е решено това увеличение да стане поетапно за три години - 2020 г. - 69 лв, 2021 г. - 82 лв и през 2022 г -  95 лв. Като, държа да подчертая, че това решение още не е материализирано никъде. Т.е. обещанието, съобщено на общините на този форум е, че решението ще излезе в Държавен вестник през м. февруари 2020 г. Независимо от посочения срок, това е някакво основание за очакване, че увеличението ще бъде по-малко, от първоначално предвиденото.

Следващата причина за увеличението е договорът, който е сключен през настоящата година с изпълнителя на услугата през 2020 г.. Там, увеличението основно се дължи на увеличената минимална работна заплата. Тъй като, ако разгледаме в детайли ценовите предложения, става ясно, че основното увеличение е там, където има ръчен труд - метене, листопад и т.н. Това е съвсем нормално, тъй като предишният договор е сключен преди три години, а от тогава минималната работна заплата се увеличи почти два пъти.

Следващото увеличение е на таксата за обработката на битовите отпадъци в регионално депо в Братово. Всяка година, в края на октомври, началото на ноември, осъществяваме контакт с депото, за да разберем очаква ли се някаква промяна, за да я включим в план-сметката за разходите. Досегашните обещания бяха, че няма да има увеличение, но в договора, сключен в началото на м. декември т.г., се оказа, че числата са различни за 2020 г.

Увеличени са и парите за работниците към Общината, което също е свързано с увеличението на минималната работна заплата и бройките, необходими за дейността. През настоящата година, в план-сметката разходите за битови отпадъци бяха заложени и съответно изхарчени 407 хил.лв собствени средства, каквито през следващата година няма как бюджетът да осигури.

- Пред вид всички тези увеличени разходи, какъв е недостигът на средства и с колко би трябвало да се увеличат приходите за дейността през 2020 г?

- При очаквани приходи за настоящата година в размер на 1 350 000 лв, за да се извърши дейността през 2020 г., в обема, в който и сега се извършва, са необходими 2 420 000 лв. Простата сметка показва, че за да бъдат покрити разходите догодина, приходите трябва да се увеличат със 65%, каквото е и предложението до Общински съвет - Айтос.

Коментари

Още от последните новини