Готов ли е Бургас за реакция при природни бедствия, аварии и тероризъм?

Готов ли е Бургас за реакция при природни бедствия, аварии и тероризъм? - E-Burgas.com

Общински съветник настоява за създаване на "Временна комисия по подготовка на населението за защита при бедствия"

За образуване на „Временна комисия по подготовка на населението за защита при бедствия“ настоява общинският съветник от БСП Йордан Георгиев. 

"Всекидневно от медиите научаваме за природни катаклизми, промишлени аварии, опити за терористични акции и други крупни бедствия в различни точки на планетата, много от които са в близост до нашите граници. Община Бургас и населението ни не е застрахована от подобни събития." пише Георгиев в докладната си записка. 

Според Георгиев населението на общината ни не е подготвено и не знае как трябва да действа в случай на природни бедствия, промишлени и други крупни аварии, терористични действия, извънредно положение, военна заплаха и т.н. Повечето от гражданите на общината не са запознати с Общинската програма за намаляване на риска от бедствия и аварии, с Общинския план за противодействие на тероризма, не знаят как да реагират в кризисни ситуации.

Според него рискът в цялата област Бургас е голям поради ред причини - близост до морския бряг и двете най-големи сеизмични зони в България, наличието на големи предприятия, промените в климата, събитията в Близкия Изток и миграционната вълна и др.

Георгиев предлага да се създаде временна комисия, която да извърши обстоен анализ на подготвеността на населението за действие в горепосочените случаи. В своята дейност комисията да привлече за съдействие граждани с висока експертиза в посочените области и да изготви Програма от мерки за подготовка на населението на Община Бургас за действия в случай на извънредни ситуации породени от природни бедствия, промишлени аварии, терористична заплаха, военно положение. 

Предложението ще бъде гласувано в първото за годината заседание на Общински съвет - Бургас в края на януари. 

Коментари

Още от последните новини