Единадесет банки наливат пари на Кирил Домусчиев

Единадесет банки наливат пари на Кирил Домусчиев - E-Burgas.com
Кирил Домусчиев   Eдинадесет банки ще финансират с 275 млн. евро фармацевтичната група "Хювефарма". В консорциума на кредиторите участват както местни, така и чужди банки от Европа и САЩ (виж таблицата). Като обезпечение по заема ще бъдат учредени залози върху акции и вземания на дружествата от групата, както и върху цели търговски предприятия. Сред тях е производителят на препарати за хуманната и ветеринарна медицина "Биовет" от град Пещера. В края на октомври собствениците му ще трябва дадат одобрение за учредяване на залога, с което братята Кирил и Георги Домусчиеви ще набавят средствата, които са им необходими за изкупуване на акционерния дял от 36.6% на The Rohatyn Group в "Хювефарма".
Дълга подготовка

От документите, приложени на вниманието на инвеститорите в публичното дружество "Биовет" по повод на свиканото за 24 октомври извънредно общо събрание, се виждат детайлите по подготвяния заем, който е един от най-големите, теглен от българска частна компания. От тях става ясно, че предварителните договори за заема, както и за хеджиране на риска са сключени още през август. Подготовката е включвала и изготвянето на оценки за пазарната стойност на залаганите като обезпечение активи. Така например "Биовет" като търговско предприятие е оценен на 110.450 млн. лв. към 31 май при 214 млн. лв. стойност на активите му по последен отчет. В схемата за обезпечаване са включени още "Хювефарма НВ", "Хювефарма интеренешънъл БВ", "Хювефарма холдингс", "Хювепроджект", "Хювефарма инк". През юли Standart & Poors присъди и рейтинг BB- на "Хювефарма", което бе изтъкнато като необходима стъпка в подготовката за поемане на заем от общо 275 млн. евро.

От документите за общото събрание на "Биовет" са дадени детайли за по-малък заем. Неговата обща сума е 275 млн. евро, които ще бъдат изтеглени на три лота: заем А в размер на 75 млн. евро, който следва да бъде изплатен на петата година след получаването му; заем Б в размер на 180 млн. евро, който следва да бъде изплатен на шестата година от сключване на договора, и револвиращ заем за 20 млн. евро, който се изплаща на петата година от получаването му. Лихвите по заем А и револвиращия заем са определени на 3.50% годишно, а цената на заем Б е 4.50% годишно.

Директни получатели на заема са "Хювефарма" и холандското Huvepharma International B.V. , което е част от международната фармацевтична група. Посочва се, че с част от заем А ще бъдат рефинансирани съществуващи кредити на "Биовет" за 23 млн. евро, както и на "Хювефарма" за 22 млн. евро, а останалите средства ще се ползват за оборотни средства от "Хювефарма" и за закупуване на технологии за производство, за продуктови регистрации и търговски марки. Револвиращият заем от 20 млн. евро ще бъде ползван за оборотни средства от "Хювефарма", а заем Б ще се използва за закупуването на акции и активи на дружества със сходен предмет на дейност, както и за разширяване на присъствието на международните пазари на "Хювефарма".
Ползите за "Биовет"

Операцията по рефинансиране на кредитите на "Биовет" ще даде възможност на дружеството да постигне икономия от 435 хил. евро само от разхода за лихви. Очакванията на мениджмънта са, че сделката ще донесе и ползи под формата на повече поръчки, настъпване на нови пазари и нарастване на приходите и печалбите на пещерското предприятие. И преди то е гарантирало заеми на основния си акционер "Хювефарма", който според оценките е в добро финансово състояние. За миналата година групата има 304 млн. лв. нетни приходи от продажби, което е с 21% повече спрямо 2012 г., а нетната й печалба възлиза на 65.247 млн. лв., или с 30% повече на годишна база. Съотношението собствен/привлечен капитал е 75:25, а коефициентът на задлъжнялост, гледан като пропорция между дълга и активите, е 0.25.

"Хювефарма" няма да може да гласува на общото събрание на "Биовет", тъй като е заинтересовано лице, с което решението за учредяване на залог върху цялото търговско предприятие остава да се вземе от малкия акционер в пещерското дружество "Бул инвест груп 2009".

На предишното събрание в началото на септември той гласува против сделката, въпреки че е близък до мажоритарния собственик - това е компанията -  собственик на футболен клуб "Лудогорец", на братята Кирил и Георги Домусчиеви, които контролират и "Биовет". На пръв поглед това изглеждаше странно - малкият акционер в "Биовет" играе срещу големия, който му е близък. По неофициална информация на "Капитал Daily" зад това обаче нямаше нищо странно, тъй като ръководството е решило да промени параметрите по заема и отново да го внесе за одобрение - нещо, което се случва сега. В този смисъл едва ли има съмнение, че сделката ще бъде одобрена. Капитал
Коментари

Още от последните новини