Димитър Николов иска повече проверки на "Лукойл", "Кроношпан" и "Топлофикация"

Димитър Николов иска повече проверки на

Община Бургас ще продължава да настоява за спазване на клаузите в издадените комплексни разрешителни на големите предприятия на територията на града и налагането на строги санкции от РИОСВ при нарушаването им.

Кметът Димитър Николов заявява, че и трите предприятия - "Лукойл", "Кроношпан" и "Топлофикация", трябва да бъдат проверявани от екоинспекцията не само веднъж годишно, както е в момента, и не само при сигнали, а периодично, за да не се допускат замърсявания и неприятни миризми на въздуха.

Независимо, че отчетените показатели на въздуха от измервателните станции снощи са в норма, миризмите са неприятни и създават дискомфорт на жителите на Бургас.

Николов ще продължава да настоява Комплексните разрешителни, които се издават от МОСВ на предприятията на територията на общината, да минават през изричното одобрение на Общински съвет.

За периода от 21:45 часа на 10.12.2019 г. до 00:07 часа на 11.12.2019 г. при дежурния в Общината са постъпили общо 29 на брой сигнали за неприятни миризми на нефтопродукти. Те са предадени незабавно на РИОСВ Бургас.

Още след първия постъпил сигнал са проверени данните от всички пунктове за контрол качеството на въздуха. Информация за всеки от сигналите незабавно е била предадена и на оперативния дежурен на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

По настояване на кмета на Бургас е изискано екипите на ЕПАС на "Лукойл Нефтохим Бургас" да извършат замервания на място в районите и комплексите на Бургас, по адресите на подалите сигналите граждани. Изготвени са протоколи със замерванията, които са предадени в РИОСВ.

Паралелно с това и в изпълнение на Оперативния план за работа при неблагоприятни метеорологични условия е проверена работата на факелните системи в рафинерията; спрени са дейностите с риск от емитиране на вредни вещества; засилен е контролът върху работните параметри на отделните инсталации; намалено е натоварването на инсталация Хидроочистка; спряна е жп експедицията на продукти; проверени са данните от СНИ; проверени са трасетата на магистралните тръбопроводи. Информацията за извършеното е отразена в ежедневния доклад на оперативните дежурни на "Лукойл Нефтохим Бургас" за дейността на рафинерията. 

Към момента не се извършват дейности по старите екологични щети.

Община Бургас има много строга политика и разписани правила при сигнали на гражданите. Тя ще продължава да кандидатства по абсолютно всички програми, които са с екологична насоченост и да реализира подобни проекти, както и да настоява за спазване отговорностите на контролните институции и на законодателството от страна на предприятията.  

Коментари

Още от последните новини