Дават под наем за 10 години двата айтоски басейна

Дават под наем за 10 години двата айтоски басейна - E-Burgas.com

Общинският съвет в Айтос реши временно да предостави за ползване част от недвижим имот – публична общинска собственост - воден обект: басейн, с размери 12,5х25х1,5 м и басейн кръгъл (детски) с диаметър 4,85 м и дълбочина 0,85 м, ведно с прилежащата площ от 2239,03 кв.м, след провеждането на публичен търг с явно наддаване.

Басейните са в градската градина, в общински имот, отреден за "Спорт и развлечения" с обща площ 6565 кв.м и не функционират от четири години.  Съветниците единодушно гласуваха решението, съоръженията да бъдат отдадени под наем за срок от 10 години, с годишна наемна цена от 2 000 лв.

Освен наемната цена, наемателят се задължава да извърши за своя сметка всички необходими ремонтни дейности, „с оглед привеждането на имота в състояние, годно за експлоатация, отговарящо на съответните законови изисквания". Всички направени подобрения остават собственост на наемодателя Община Айтос след прекратяване на договора, е записано още в проекта, одобрен от Съвета.

Общината има право да иска да бъдат прекратявани действия или бездействие на наемателя, които застрашават или увреждат имота. Като собственик, Община Айтос ще си получи обратно имота, след прекратяване на договора.

Както вече НП ви информира, има желаещи да наемат басейните. Живот и здраве, айтозлии отново ще могат да ги ползват.

Източник: Народен приятел

Коментари

Още от последните новини