Дават милион и половина за дежурни спасителни екипи по море в Бургас

Дават милион и половина за дежурни спасителни екипи по море в Бургас - E-Burgas.com

Изпълнителна агенция Морска администрация обяви обществена поръчка за осигуряване на специализирани плавателни средства, които да извършват спасителни операции на море и да изпълненяват аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на опасности при морски произшествия с кораби и други плавателни средства в акваторията на пристанищен район Бургас и териториалното море. Поръчката е с обща прогнозна стойност 1,5 милиона лева и е със срок на изпълнение четири години. Финансиране за сега е осигурено само за първите две години от дейността.

Кандидатът за изпълнител следва да разполага със сертифицирани плавателни средства, имащи документи, издадени от акредитирани организации. А също и с надлежно комплектован екипаж, посочва възложителя. Те следва да са изпълнили поне 1 дейност/услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Нужно е да разполагат с минимум две плавателни средства, със следните технически характеристики:
За първо плавателно средство: клас противопожарен влекач с тягово усилие минимум 45 т. с буксирни въжета спрямо тяговото усилие и минимум два броя водни противопожарни оръдия с дистанционно управление от мостика. Подаването на вода към противопожарните помпи трябва да може да достигне общ дебит минимум 2000 м3, а далечината на изхвърляне на водата от водните противопожарни оръдия трябва да може да надхвърли 80 метра. Височината на изхвърляне на водата от водните противопожарни оръдия пък е посочено, че е нужно да буде минимум 40 метра.
Второто плавателно средство, с което компанията кандидат трябва да разполага трябва да бъде от клас от призната по вторичното право на ЕС класификационна организация: влекач с тягово усилие минимум 25 т. с буксирни въжета спрямо тяговото усилие и автономност по запас на гориво минимум 3 денонощия.

За срока на договора спечелилата фирма ще трябва да има постоянна аварийна готовност.
 

Коментари

Още от последните новини