Дават 178 млн. лв. на фермерите, за да са добри със свинете

Дават 178 млн. лв. на фермерите, за да са добри със свинете - E-Burgas.com

Европейската комисия одобри държавна помощ за хуманно отношение към свинете на стойност 178 млн. лв. до 2022 г. Във връзка с изтичане на крайния срок на прилагане (31.12.2017 г.) на действащата към настоящия момент схема на „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете", Министерство на земеделието съвместно с бранша разработи проект на държавна помощ за хуманно отношение към свинете, със срок на прилагане от началото на 2018 до края на 2022 г. Общият бюджет на помощта за периода на прилагане е 178 857 320 лв. Годишната сума ще се определя с решение на УС на Държавен фонд „Земеделие".
Помощта е нотифицирана пред Европейската комисия на 1 юли 2017 г., като в нея са запазени основните характеристики и мерки от прилагащата се понастоящем схема на държавна помощ, съобщиха от министерството.
Целта на схемата е да бъдат подкрепени българските свиневъди да поемат доброволно ангажименти за хуманно отношение към животните във връзка с условията в помещенията за отглеждане и качеството на фуражите в съответствие с естествените потребности на животните. Условия за получаването на помощта е фермерите да бъдат регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Броят на свинете майки и прасетата за угояване трябва да съответстват на капацитета на стопанството, а фермерите не трябва да имат задължения към държавния бюджет и фонд „Земеделие".

Коментари

Още от последните новини