Д-р Светослав Тодоров: Ще работим за по-добра материална база на бургаското здравеопазване

Д-р Светослав Тодоров: Ще работим за по-добра материална база на бургаското здравеопазване - E-Burgas.com

Д-р Светослав Тодоров е на 31 години, родом от гр. Пазарджик. Завършва езикова гимназия „Бертолт Брехт” с френски и английски език, а по-късно и медицина в МУ Плевен. Магистър е по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Към настоящия момент е лекар-специализант по неврохирургия в УМБАЛ Бургас. Работи към кабинет за неотложна медицинска помощ в Медицински център „Св. Николай Чудотворец” и е лектор на курсове по първа долекарска помощ към БЧК-Бургас. Работил е в отделение по Спешна медицина – Противошокова зала и ЦСМП – Бургас. Създател е на фейсбук групата „Лекари и пациенти - Бургас”, където дава онлайн съвети как да окажем първа долекарска помощ и как да реагираме при травми и различни ситуации. Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”.

-Д-р Тодоров, като човек от системата на здравеопазването имате добри наблюдения за проблемите и нуждите на пациентите. Организационно какво смятате, че може да се подобри и направи, за да се чувстват лекари и пациенти по-комфортно?

-На първо място трябва да си дадем ясна сметка, че лекарите и пациентите сме взаимно свързани и необходими едни на други, както и това, че сме част от една трудно работеща здравна система на национално ниво. Проявявайки толеранс и разбиране, може би, промяната към по-добро и качествено здравеопазване би могла да започне и от самите нас. Чисто организационно е необходимо да бъдат инвестирани средства в подобряване на материално-битовите условия, закупуване на нова и качествена апаратура, повишаване на заплащането на медицинските работници, организация и провеждане на кампании с цел превенция на социалнозначими заболявания. И ние от ДБГ ще работим за това.

-Какви са материално-битовите условия в бургаското здравеопазване? Къде трябва да има подобрения?

-Материално-битовите условия в УМБАЛ-Бургас, ЦПЗ, СБАЛПФЗ са със занижено качество за съжаление, което в голяма степен отказва пациентите да предпочетат да се лекуват в тези условия. Конкретно в УМБАЛ актуален проблем съществува с осветление, асансьори, подови настилки. Има нужда и от нова, качествена медицинска апаратура. Както не веднъж съм заявявал, не стените и условията в болничната стая лекуват, а лекарят, който е там. Но не мога да отрека , че дори и оздравителният процес е по-бърз, когато пациентът, освен в сигурните ръце на лекаря, се чувства и комфортно в заобикалящата го обстановка.

-Смятате ли, че повишаването на заплатите на лекарите и медицинските сестри ще доведе до подобряването на медицинската грижа?

-Убеден съм в това и причините са две, когато човек е мотивиран, той влага от себе си много повече усилия за качествено изпълнение на задълженията си, а финансовата мотивация може би е на първо място. Втората причина е както лична, така и масова сред здравните работници. На огромна част от нас се налага да работим не само на едно място, за да достигнем финансова обезпеченост за нас и семействата ни. Второто, понякога и трето работно място, отнемат от времето за почивка, за допълнителна квалификация, а са и фактор, който влияе неблагоприятно на физическото и психическо здравословно състояние.

-Какво може да направи общинската администрация за подобряването на здравеопазването в Бургас? Нужни ли са и повече кампании за превенция на социалнозначими заболявания?

-Да участва в организацията на провеждане на кампании с цел превенция на социалнозначими заболявания - болести на сърдечно-съдовата система, захарен диабет, белодробни заболявания, болести предавани по полов път. Обучителни семинари между здравни работници и ученици, и студенти с цел повишаване на компетенциите за оказване на първа долекарска помощ за вредите от употребата на наркотични вещества, тютюнопушене, алкохол, анаболни стероиди.

-Коментирахте преди време идеята Центровете за спешна медицинска помощ да имат връзка със спешните приемни в болниците. Как може да случи тази работеща връзка?

- Освен пряка телефонна връзка между ЦСМП и Спешните приемни отделения на болниците на територията на Бургас, да бъде изградена и Единна информационна система с достъп до наличната свободна леглова база в болничните заведения и техните отделения, за да има навременна и адекватна преценка от страна на ЦСМП дали съответната болница би могла да хоспитализира пациента, който медицинският екип транспортира.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

Коментари

Още от последните новини