Бургазлия настоява за достъпна среда в Агенцията по вписвания

Бургазлия настоява за достъпна среда в Агенцията по вписвания - E-Burgas.com
снимка: SkyscraperCity

За монтирането на вертикален подемник в сградата на Агенция по вписванията настоява бургазлията Красимир Червенков, който е писал до редица институции по темата. Загриженият гражданин е сезирал областния управител Вълчо Чолаков, кмета Димитър Николов, председателя на общински съвет Костантин Луков, председателя на комисията по защита от дискриминацията доц. Ана Джумалиева и националния омбудсман Мая Манолова. 

Проблемът според Красимир Червенков е липсата на достъпна среда в сградата, изразяваща се в невъзможност за преодоляване на разликата във височината между входа на сградата и първия етаж, В момента там има рампа с наклон равен на този на стълбищното рамо. Освен това липсват ориентири за хора със сетивни увреждания и достъпен санитарен възел. Червенков допъква, че проблемът е добре известен от повече от 10 г., но сега е отново актуален с промените в ЗЮЛНЦ и по специално чл. 40, ал. 3.

"Аз съм запознал областния управител с решението в краткосрочен и дългосрочен план. То включва монтирането на вертикален подемник ( а не стълбищен), който има по- голяма товароносимост и може да поема дори ел. скутери (както е например в комплексите на европейските институции). Моля, общинксс администрация чрез дирецкия „устройство на територията" и общински съвет чрез постоянната комисия по устройство на територията да изискат максимално бързо изготвянето на работен проект и стартиране на процедура по чеговото одобрение, тъй като сградата е паметник на недвижимото културно наследство." пише Красимир Червенков в сигнала.

Той допълва, че в цялата страна функционират центрове, които в по- малка или по- голяма степен не покриват нормите за достъпност или здравословни и безопасни условия на труд и изразява готовност да предостави официални сигнали за още такива сгради в Бургас. 

 

Коментари

Още от последните новини