Бургаските учители ще получават награда при пенсия

Бургаските учители ще получават награда при пенсия - E-Burgas.com
uchiteli Кметът Димитър Николов учреди финансова награда за бургаските учители, излизащи в пенсия. Нейният размер ще бъде съобразен с финансовите възможности на Община Бургас, но няма да е по-малък от 150 лв. Наградата ще получават учители с педагогически стаж над 20 г., упражнили правото си на пенсиониране след 1 янури 2015 г. Това не е еднократен жест, а практика, която става постоянна за Бургас. Кметът Николов се задължи да я изпълнява с подписването на новия колективен трудов договор на работещите в сферата на образованието. Това се случи вчера, с участието на зам.-кмета Йорданка Ананиева, Марияна Стефанова – от страна на Сдружение на работодателите в образованието /директорите на училища/, Константин Янков и Таня Новакова от Синдикат на българските учители, Огнян Маринов от синдиката на учителите към КТ “Подкрепа”. “Възрастните учители получават тази награда за приноса им в развитие на образованието и за да почувстват, че усилията им са имали смисъл. По този начин искаме да дадем знак и на младите бургаски педагози, че както ще ги приемем достойно в тази професия, така и някой ден ще ги изпратим достойно. През последните години резултатите ни в образованието са добри, но аз искам повече от себе си, от директорите, от учителите и от учениците. Нека стимулите да вървят успоредно с нашите амбиции и резултати!”, каза кметът Николов по време на подписването. От новия колективен трудов договор са доволни всички, тъй като при повечето му параметри има увеличение в сравнение с миналата година. В него са заложени следните допълнителни трудови възнаграждения: * За директори, учители и възпитатели в специални училища /дефектология/ - 20 лева (миналата година 16,50 лв.) * За образователна и научна степен доктор или доктор на науките, която е свързана с изпълняваната работа - 80.00 лева (миналата година 65 лв.) * За преподаване учебни предмети на чужд език, без учебния предмет "чужд език" – не по-малко от 21 лева. Учебният час над минималната норма за задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал, така наречените “лекторски”, се заплаща ежемесечно, както следва: * За учител с висше образование и образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър по чл.42, ал.1, т.1 б."в" от ЗВО - 6 лева (миналата година 5 лв.) * За учител с висше образование "професионален бакалавър по ..." - 5 лева (миналата година 4 лв.) * За учител със средно образование – 4 лева (миналата година 3 лв.) * На класните ръководители - за консултиране на родители и ученици и водене документацията на съответната паралелка – не по-малко от 25 лева месечно само по време на учебните занятия.
Коментари

Още от последните новини