Боклукът от ресторантите в Бургас ще се превръща в нещо полезно

Боклукът от ресторантите в Бургас ще се превръща в нещо полезно - E-Burgas.com

Анаеробната инсталация за третиране на биоразградими отпадъци ще произвежда метан и тор 

Изграждането на анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци има за цел да бъдат обхванати и обработени и хранителните отпадъци от домакинства и заведения за обществено хранене. При анаеробното разграждане на био отпадъците ще се извлича метан, а на изход ще се получава ферментационен продукт, годен за рекултивация на замърсени терени. Това съобщи зам. кметът по европейски политика и околна среда Руска Бояджиева за e-Burgas.com.

През 2018 ще стартира проектирането и изграждането на инсталацията. Тя ще бъде финансирана по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. в изпълнение на целите на Общината и Регионалното сдружение за управление на отпадъците за намаляване на количествата депонирани отпадъци.

Анаеробното разлагане е естествен процес, който е бил използван от човечеството в продължение на десетилетия. При него група бактерии последователно разграждат органичната материя и отделят биогаз в условия на липса на кислород (анаеробни условия). Основните предимства на този процес са производство на биогаз и значително намаляване на обема на отпадъците. Този процес често се осъществява в затворени и по този начин контролира системи. Това води също до контрол и премахване на миризма, която идва от органични отпадъци. Произведеният биогаз може да се използва за генериране на енергия, а останалата твърда съставка се използва като тор. Отпадъчните води след анаеробно разлагане могат да бъдат освободени в канализацията, тъй като не съдържат патогенни микроорганизми. 

Технологията е подходяща за отпадъци, които са богати на органични вещества (отпадъци от селското стопанство, хранителната промишленост и др.). Кланиците, чийто отпадък обичайно се изгаря в екарисажи, също могат да използват тази технология, тъй като при нея болестотворните организми се унищожават. 

Коментари

Още от последните новини