Банките в България никога не губят. Ама никога!

Банките в България никога не губят. Ама никога! - E-Burgas.com

Злато

Оказва се, че банките в България винаги печелят. Още повече, когато около тях се шуми и има катаклизми. Това е видно от финансовите резултати в отчетите към 30 юни 2014 г., надлежно публикувани в сайта на Българска народна банка. Официално банките в България към тази дата са на печалба от 408.7 млн.лв. За сравнение, към същия период на миналата година техният нетен финансов резултат е печалба от 317.7 млн. лв. или с около 91 млн. лв. по-висока печалба към полугодието тази година. Като процент ръстът е с 28.63 %. Официално от тогава банките са три по-малко. Юнионбанк се вля в ПИБ, а Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол България не излизат с отчетност към момента. Спрямо първото тримесечие на 2014 г., печалбата на трезорите(елиминирайки финансовия резултат на КТБ и Креди Агрикол) е нараснала със 170 млн. лв. В процентно отношение ръстът е с 82.72%. Активите на банките към 30 юни 2014г. са 79.921 млрд. лв., докато година по-рано те са били 86.508 млрд. лв. 6.587 млрд. лв. по-малко. Приблизително толкова(6.733 млрд. лв.) са активите на Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол България. Тоест като цяло активите на банките са почти без промяна на годишна база. Приходите от лихви към полугодието на 2014г. са в размер на 1.988 млрд. лв. и са с 313 млн. лв. по-малко. Това обаче е компенсирано от разходите за лихви(депозити и др.), които към юни са 727 млн. лв. по-малко или 338 млн. лв. по-малко от съответния период на 2013г. Сравнителна таблица на финансовите резултати на банките в България на тримесечна и годишна база:

ИМЕ ПЕЧ./ЗАГ. Q2-2014 (хил. лв.) ПЕЧ./ЗАГ. Q1-2014 (хил. лв.) % ПЕЧ./ЗАГ. Q2-2013 (хил. лв.) %
1 Инвестбанк 852 -2 275 1 356 -37.17
2 Общинска банка 2 901 1 345 115.69 2 990 -2.98
3 ИНГ Банк Н.В. 505 867 -41.75 515 -1.94
4 ПИБ 22 306 2 919 664.17 22 330 -0.11
5 Райфайзенбанк 18 340 3 296 456.43 8 527 115.08
6 БАКБ -7 938 -5 568 42.56 -11 432 -30.56
7 Банка Пиреос България -18 487 -4 724 291.34 211
8 Юнионбанк 2 585
9 ОББ 34 396 16 946 102.97 -12 698 -370.88
10 КТБ 13 112 27 092
11 ПроКредит Банк 11 431 5 961 91.76 11 755 -2.76
12 Търговска банка Д 358 104 244.23 611 -41.41
13 Ситибанк Европа АД 8 008 3 249 146.48 7 273 10.11
14 Токуда банк -2 393 -1 883 27.08 - 897 166.78
15 Банка ДСК 123 739 64 592 91.57 127 237 -2.75
16 ТИ БИ АЙ Банк 7 441 2 306 222.68 3 531 110.73
17 Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ 214 137 56.20 - 242 -188.43
18 С. Ж. Експресбанк 14 265 8 086 76.42 3 489 308.86
19 БНП Париба С.А. -1 076 - 518 107.72 267
20 Интернешънъл асет банк 1 402 633 121.48 307 356.68
21 Креди Агрикол България -1 571 -8 903
22 Тексим Банк 30 32 -6.25 - 938
23 АЛИАНЦ БАНК Б-Я 11 315 5 638 100.69 9 594 17.94
24 ББР 20 998 14 698 42.86 12 780 64.30
25 УниКредит Булбанк 129 384 71 817 80.16 92 737 39.52
26 ЦКБ 4 617 3 226 43.12 5 816 -20.62
27 СИБАНК 9 707 7 097 36.78 3 957 145.31
28 АЛФА БАНКА 2 252 9 144 -75.37 1 931 16.62
29 Юробанк България 14 533 5 174 180.89 6 332 129.52
30 ИШБАНК АГ - 399 - 160 149.38 - 370 7.84
ОБЩО 408 701 223 680 82.72 317 743 28.63

 Money.bg

Коментари

Още от последните новини