Атанаска Николова представи нова схема с мерки за намаляване на морските отпадъци

Атанаска Николова представи нова схема с мерки за намаляване на морските отпадъци - E-Burgas.com

Нова грантова схема с мерки за намаляване на морските отпадъци представи днес зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Това стана по време на информационния ден, който се проведе в Бургас по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

„Първите три схеми, стартирани по финансовия механизъм, са тясно свързани с опазването на морската околна среда. За дейности по опазване на морската околна среда програмата предвижда почти 10 млн. лв. Това е израз не само на активната политика, водена на европейско и национално ниво, но и на все по-нарастващата обществена ангажираност към екологичните теми и натиск към институциите за ефективни мерки за чиста околна среда и подобряване качеството на живот“, каза зам.-министър Николова. Тя припомни, че в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. страната ни постави фокус върху опазването на Черно море и извеждането му като приоритет в европейския дневен ред.

Грантовата схема е от изключителна важност заради акцента по предотвратяване на замърсяването заедно с реалните мерки по почистване на морските води, към които трябва да се насочат общините като потенциални бенефициенти. „Според анализ на ЕК между 150 хил. и 500 хил. тона пластмасови отпадъци попадат в световните морета и океани всяка година, а веднъж изхвърлени – остават там“, каза още зам.-министър Николова. Негативният ефект от замърсяването е сериозен и заради пластмасовите микрочастици, които остават в почвата, навлизат в хранителните вериги, питейната вода и въздуха. Затова информираността на гражданите чрез кампании е задължителна част от същинските мерки.

Във връзка с директивата за намаляване на пластмасата за еднократна употреба зам.-министър Николова съобщи, че предстои и една от първите стъпки в рамките на инициативата на председателя на парламентарната комисия по околна среда Ивелина Василева за създаване на зони, свободни от пластмаси. Инициативата е подкрепена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, както и от бизнеса в лицето на концесионерите. „Преди началото на летния сезон ще дадем старт на инициативата тук – в Бургас“, съобщи Николова. Тя добави, че успех в политиките се постига с подкрепа от обществото, затова програмата е насочена към местните власти, които трябва да включат гражданите.

Проф. Севдалина Турманова, председател на Общинския съвет в Бургас, съобщи, че изпълнените в предишния програмен период проекти, финансирани по механизма, са доказали устойчивостта си. Сред тях е проектът за Интегрирано управление на риска от наводнения в Бургас, благодарение на който са били избегнати сериозни щети през 2017 г.

Над 15 млн. евро е общият бюджет на програмата, 13 млн. е безвъзмездната финансова помощ за България. „Финансирането на проектите е в порядъка от 50 хил. до 150 хил. евро, срокът за изпълнение може да е между 12 и 24 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 31 март“, съобщи Силвия Рангелова, ръководител на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ в рамките на ФМ на ЕИП. МОСВ управлява програмата, а кандидатстването става изцяло по електронен път чрез системата ИСУН 2020. Допустими кандидати са Черноморските общини. Всяка община може да подаде само едно предложение.

МОСВ обяви поканата за кандидатстване по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" на 28 януари. Поканата е трета по ред. Целта на схемата е да бъдат финансирани проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води.

Коментари

Още от последните новини