Асоциацията на заведенията у нас иска обсъждане на данъчни облекчения и финансова помощ

Асоциацията на заведенията у нас иска обсъждане на данъчни облекчения и финансова помощ - E-Burgas.com
Българската асоциация на заведенията изпрати писмо с искания за обсъждане на „данъчни облекчения, отпускане на средства за доплащане на заплати, подпомагане за спиране и отсрочване на плащането на задълженията им за данъци, такси, осигуровки, наеми и кредити”. Причината за искането е, че търпят големи загуби заради мерките срещу разпространението на коронавируса предаде "Нова".

Искането е отправено в писмо, изпратено до премиера Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов и изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова.

Ето и пълния текст на писмото:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП,

На първо място искаме да изразим нашата признателност към предприетите бързи и своевременни действия от държавните институции срещу разпространението на новия коронавирус в страната и поддържаната висока обществена информираност относно мерките по установяване и предотвратяване на заболяването. Считаме, че именно Вашата безпрецедентна социална ангажираност към опазването на здравето на българските граждани е истинската причина към момента заболяването все още да е ограничено в минимален национален мащаб. За съжаление трябва да признаем, че макар и насочени към пълно изключване на всякакви рискове за здравето на гражданите, за бизнеса тези мерки и препоръки имат твърде висока цена.

През последните дни в средствата за масова информация почти непрекъснато се излъчват и тиражират изявления на официални представители на властта, с които се призовават хората да избягват събирането на закрити места като мярка срещу разпространението на новия коронавирус COVID-19.

Макар да вярваме, че не е нарочно целено, това се оказа напълно достатъчно, за да предизвика масов отлив на клиентите от заведенията за хранене и развлечение и да изправи пред банкрут цял един бранш, даващ работа на хиляди българи, който до момента успяваше някак да оцелее, въпреки всички икономически сътресения и законодателни експерименти през последните години.

Какво обаче можем да сторим ние и беше ли помислено за нашия бранш при всички тези публични изказвания? Какво ще се случи със заплатите и осигуровките на хилядите наши служители, когато нямаме приходи, с които да ги заплатим? С какви средства ще платим наемите на обектите си и задълженията към нашите доставчици? Крайно време е да се осъзнае, че всички тези рестрикции поставят бизнеса ни в критична ситуация, която съвсем скоро ще ескалира и рефлектира не само върху нашия бранш, но също върху заетостта и доходите на хилядите работещи при нас и препитанието на техните семейства.

На всички ни е добре известно в каква екстремна ситуация е поставен целият свят. Настоящата криза е безпрецедентна в световен мащаб и поставя всички ни пред сериозно изпитание - Вас като държавници, които трябва да опазят живота и здравето на нацията, а всички нас – работодатели, търговци, собственици на бизнес, родители, граждани и хора поставя в изключително критична ситуация, поставяща под сериозно съмнение оцеляването на бизнеса ни, запазването на работните места, съдбите на хиляди хора и техните семейства.

Знаем, че в подобна ситуация определянето на приоритети е трудно и дори невъзможно. Подхождаме с разбиране и към предприетите от Вас действия относно налагането на забрана за струпване на хора с цел неразпространение на заразата. Необходимо е обаче да се разбере, че цялата тази дейност и всички тези изявления са огромен бич върху бизнеса на България, и ще доведат до огромна рецесия, масови фалити, унищожаване на бизнеси и множество човешки драми. Без клиенти дейността ни не може да носи приходи, но в същото време задълженията ни като работодатели, наематели и търговци остават без ни най-малка промяна – продължаваме да дължим заплати, осигуровки, наеми, плащания към доставчици, а всяко едно просрочване ни обременява допълнително с лихви и неустойки. Законът не се интересува от това, че дейността ни е парализирана поради изцяло независещи от нас причини дължащи се изцяло на предприетите държавни мерки срещу разпространение на заболяването.

Освен че не е справедливо и редно ние да понесем цялата икономическата тежест и негативи от ситуацията, това също така е и невъзможно. Вярваме, че държавните органи разполагат с нужния експертен капацитет, който разбира пазарните реалности и би следвало да е наясно, че няма да издържим още дълго. Липсата на приходи съвсем скоро ще доведе до масови фалити и верижна реакция със сериозни социални последици, която неминуемо ще повлече и други сектори в икономиката, освен ако не се предприемат спешни действия от страна на Държавата за налагане на мораториум върху заплащането на наеми, данъци, осигуровки, кредити и всички други текущи парични задължения от предприятията в бранша ни до отпадане на настоящата извънредна ситуация свързана с разпространение на коронавирус COVID-19 на територията на България.

Подобни мерки, целящи защита и опазване на бизнеса и семействата, вече са предприети в други европейски държави, засегнати от заболяването, които обичайно сме свикнали да сочим за добър пример и да черпим опит от тях. В Италия вече е предприето намаляване на данъците и данъчен кредит за компании, отчитащи 25% спад на приходите, спиране на ипотечните плащания на домакинствата, мораториум върху вноски по кредити за компании и домакинства, както и отпускане на средства за доплащане на заплати за работници, изправени пред съкращения. В Англия също са намалени бизнес тарифите за ресторанти и е отсрочено заплащането на дължимите данъци.

Ето защо днес се обръщаме се към Вас с апел да бъдат предприети незабавни действия за определяне на текущата ситуация с коронавирус COVID-19 като форсмажорна и извънредна, поставяща ни в положение на обективна невъзможност да изпълняваме задълженията си към нашите контрагенти и Държавата, както и да се регламентират по нормативен ред търговските взаимоотношения по отношение на невъзможността ни за извършване на плащанията - включително като се предвидят данъчни облекчения, отпускане на средства за доплащане на заплати, подпомагане за спиране и отсрочване на плащането на задълженията ни за данъци, такси, осигуровки, наеми и кредити до отпадане на обуславящата епидемиологична обстановка.

В случай че не бъдат предприети предложените мерки, предприятията от бранша ни неминуемо ще се изпаднат неплатежоспособност, като всякакви съдебни дела за събиране на тези задълженията ще бъдат безрезултатни поради липса на приходи и имущество, от което да се удовлетворят кредиторите. Освен всичко друго, това ще доведе до верижна задлъжнялост и икономически колапс с крайно негативно социално отражение, съкращения на хиляди работни места и липса на приходи във фиска.

С цел предотвратяване на този негативен развой на събитията, предлагаме да бъде сформирана работна група с участието на наши представители за изработване на нормативна уредба относно направените от нас предложения.

Коментари

Още от последните новини