Адвокат Адриан Хаджиев: Три мандата съветниците на ГЕРБ бяха функция на Николов и едно монолитно мнозинство от безименни горни крайници

Адвокат Адриан Хаджиев: Три мандата съветниците на ГЕРБ бяха функция на Николов и едно монолитно мнозинство от безименни горни крайници - E-Burgas.com

„Общински аптеки” фалира в услуга на един, тогава общински съветник, а впоследствие и два мандата депутат от ГЕРБ, със сериозни интереси в здравеопазването и търговията с фармацевтични средства, твърди адвокат Хаджиев

Адриан Емилианов Хаджиев е роден през 1961 година в град Бургас. Магистър по „Право” от Бургаски свободен университет и магистър по „История” от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Съдружник в Адвокатско дружество „Кънева, Хаджиев”. Членува и участва в управителните съвети на следните неправителствени организации: председател на СНЦ „Дружество на инвалидите” гр. Бургас; зам.-председател на СНЦ „Движение за социални права” гр. Бургас; член на УС на СНЦ „Училищно настоятелство към НБУ „Михаил Лъкатник” гр. Бургас и член на УС на СНЦ „Танцов ансамбъл Миладина” гр. Бургас. Кандидат за общински съветник от листата на „Движение България на гражданите”.

-Г-н Хаджиев, често пъти сте споделяли, че е нужна цялостна реорганизация на административното ръководство на всички общински медицински центрове и лечебни заведения, с цел икономия на общински средства и инвестирането им обратно за повишаване на медицинското обслужване. Кажете ни как би могло да се осъществи?

-Понеже сме в предизборна кампания и забелязвам, че всичките ни опоненти от останалите листи масово и „услужливо са заимствали“, да не кажа плагиатствали, теми от Програмата на ДБГ, ще бъда леко лаконичен. Идеята почива на принципа, че Общинският съвет избира, съответно кметът на общината назначава управителите на съответните ДКЦ и ЛЗ. Тоест Общинският съвет е принципал на всички общински медицински центрове и болници. Управителите от своя страна назначават останалия административен и медицински персонал, като административния, но не и медицинският се дублира като числен състав и като функции във всяко едно общинско медицинско звено, което е излишно, ненужно, увеличава общинската администрация и оттам натоварва общинския бюджет. Няма правна и икономическа логика това да продължава, още повече на фона на масовото недоволство на жителите на община Бургас от качеството на медицинското обслужване в града ни, да не говорим за кварталите и съставните села на общината. Икономисаните средства няма да бъдат изразходвани за други цели, а ще бъдат влагани обратно за чисто целеви нужди: 1. За повишаване на възнагражденията на медицинските персонал, стимулиране на тяхната квалификация; 2. Закупуване на нова медицинска апаратура и 3. Обновяване и по-качествена поддръжка на съществуващия сграден фонд.

-Друга Ваша идея е създаване на Общинско търговско дружество „Общински аптеки". С какво би било полезно то за бургазлии?

-Тук искам да отворя една голяма скоба. Нашите идеи за развитие на община Бургас не са  самоцел и евтин пиар, както вече чувам от нашите опоненти, когато са безсилни с аргументи. Ние не искаме да се конкурираме с вече създадените аптеки на територията на общината. Напротив, направих си труда и проведох срещи със собствениците на по-големите аптеки, за да намерим общо решение на нуждите на жителите на повечето села и крайни квартали от медикаменти и медицински консумативи. На първо място ще разгледаме причините за фалита и затварянето на работещото до преди години общинско предприятие „Общински аптеки“, което имаше обекти на много възлови и удобни за жителите места. Това се случи по времето на първия мандат на Димитър Николов и според мен вместо да бъде оздравено това много важно със социалните си функции общинско предприятие, то бе закрито, лично за мен, в услуга на един, тогава общински съветник, а впоследствие и два мандата, депутат от ГЕРБ, със сериозни интереси в здравеопазването и търговията с фармацевтични средства. Аптеки ще бъдат отворени след внимателен социален и икономически анализ на нуждите на съответните населени места. Слагам на първо място социален анализ, защото много малко хора си дават сметка за социалните функции на една община като орган на местното самоуправление.

-Искате и учредяването на обществен /граждански съвет/ за междуетническа и социална интеграция на социално уязвими групи, включително и за хора с увреждания и малцинствени общности. Какви правомощия ще има той и каква точно ще бъде неговата цел? Изобщо как биха могли бургазлии да имат по-активно и пряко участие в управлението на общината?

-Това е моя стара и любима тема. Темата за прякото участие на гражданите на страната в нейното управление, включително и на централно ниво, тоест на ниво управление на държавата. И това не бива да звучи шокиращо или като фантастика. Правото на българския народ да участва пряко в управлението на собствената си държава произтича както от Конституцията на Република България, която има пряко и непосредствено приложение във всяка една сфера на живота на гражданите, така и от редица закони, каквито са ЗПУГДВМС (Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление) ЗМСМА, ЗСММ (Закон за събранията, митингите и манифестациите), Закона за социалното подпомагане (ЗСП), Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), Закона за туризма (ЗТ), Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), Закона за народната просвета (ЗНП) и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП). Нещо повече, това право на гражданите е вписано като тяхно право и в няколко европейски документа.

Учудвам се как цели три мандата „гражданите за европейско развитие на България“, накратко ГЕРБ, не допуснаха нито една гражданска структура в работата на Общински съвет Бургас, да не говорим за Община Бургас и с какви очи търсят и очакват подкрепа на настоящите местни избори, след като три мандата техните общински съветници бяха функция и едно монолитно мнозинство от безименни горни крайници, с една единствена цел: да гласуват решенията на Димитър Николов, а не обратното. Погледнете и сега техните информационни брошури с имената на кандидатите им. Нямат снимки, не са даже и посочени професиите на тези кандидати, с изключение на първия от листата им. Като че ли това са бройка роботи с имена за по-лесно разпознаване, които влезнат ли в Общински съвет, ще се превърнат в бездушна и послушна маса за гласуване. 

-Нуждата от квалификационни и преквалификационни обучения на хора с увреждания е належаща. Общински програми ли са възможен отговор на тази тема?

-Да, както специално разработени за целта общински програми, така и експертна помощ при разработването и прилагането на националните такива, но не Общината ще бъде бенефициент, който работи на тъмно и с неясни критерии при подбора на крайните потребители, както е досега, а пряко от самите ползватели и техните сдружения според техния интерес и заявки. Тук можем да ползваме базата и ресурсите на нашите професионални гимназии, които имат прекрасни преподаватели в това отношение.

-По какъв начин би могла да се развие икономическата и социалната среда за уязвимите и нуждаещите се общности в града ни?

-Както с помощта на посочените по-горе програми и ресурси, така и с активната помощ на новоизбраните съветници от ДБГ, новият кмет на Община Бургас в лицето на Живко Табаков, и общинската администрация. Ще инициираме срещи с всички по-големи работодатели на територията на общината, като ще им предложим експертна помощ за използването на средства от европейски фондове, като на тези срещи ще акцентираме върху три цели: 1. Активно наемане на хора от уязвими групи и общности (както с различни увреждания, така и от етнически малцинства); 2. Като насочваме средства от тези програми за адаптиране на работни места за хора с увреждания, както и пространствата около работната им среда и 3. Оформяне на цялата общинска инфраструктура и среда с участието на самите хора с увреждания, а не както досега механично изпълнение на законовите разпоредби за достъпна жизнена среда, но почти винаги без практическа пригодност на извършеното, което след това трябва да се дооправя и донагажда едва ли не. Друго, което ще допринесе за по-добрата социална среда на всички нуждаещи се общности, е отварянето широко на вратите, в буквалния и преносния смисъл на думата, на читалищата, музеите, библиотеките, театъра „Адриана Будевска“, Държавната опера и балет, Филхармонията, кинозалите, други образователни  и културни учреждения, за всички които искат да се докоснат до образованието и науката, света на красивото, но не могат да си го позволят по финансови и/или здравословни проблеми.

-В предизборната програма на „Движение България на гражданите” попада и идеята за отделна трудова борса за хората увреждания. Как и на какъв принцип би функционирала тя?

-Както казах, вече и по-горе, не всяка точка от програмата ни е самоцел, а и тя е отворена за нови идеи и предложения. Затова на този етап, ще се въздържа от конкретика, но задължително ще предизвикаме среща с МТСП за функционирането на местното Бюро по труда и по-широкото му ангажиране с осигуряването на подходяща работа на нуждаещите се хора със специфични потребности. Ще се погрижим да облекчим и насърчим срещите между работодатели и тези наши съграждани.

-Проблемите с паркирането и паркоместата са сред големите проблеми за бургазлии. Особено чувствителни по темата са хората с увреждания. По какъв начин трябва да се увеличат паркоместата за тях и нужен ли е и по-строг контрол относно издаването на карти за инвалиди?

-Тук ще бъда отново лаконичен. Сега действащата общинска наредба, регламентираща т.нар. „Синя и Зелена зона“, уреждаща, всъщност точната дума е увреждаща, интересите на всички жители и гости на град Бургас, включително и с уредбата на местата за паркиране на хора с увреждания, и е истински срам за изминалите три мандата под управлението на ГЕРБ. Ненапразно тя беше отменяна от Административен съд Бургас като незаконна. Най-доброто решение за мен е създаването на изцяло нова общинска наредба, подложена на широко обществено обсъждане и изработена с помощта на самите жители на общината и техните представители във вече споменатия Обществен (граждански) съвет, включително и с пълноценното участие на представители на сдруженията на хора с увреждания.

Галерия
Коментари

Още от последните новини