56 общини са в затруднено финансово състояние

56 общини са в затруднено финансово състояние - E-Burgas.com
Снимка dnevnik.bg

В страната е имало 56 общини в затруднено финансово състояние, е открила Сметната палата при одит, извършен през 2014 година. Докладът сочи, че през съответната година в 43 общини в България размерът на общинския дълг е увеличен с повече от 50 на сто спрямо предходната година, като в 35 от тях става въпрос за повече от двукратно нарастване. Общо през 2014 г. общинският дълг е формиран от задълженията на 183 общини. Тогава пари не дължат едва 82 общински администрации.

Анализът на Сметната палата сочи, че във всички случаи дълговете са взимани според посочената в нормативните актове процедури - внасяне на предложение от кмета на общината за поемане на дълг; разглеждане и одобряване от общинския съвет; обсъждане на проектите от местната общност; определяне с решение на общинския съвет на параметрите на дълга; начин на обезпечаване; условия за погасяване и т.н.

Нарушения има обаче що се отнася до съотношението плащания по дълга спрямо размера на собствените приходи. За тригодишния период 2015 - 2017 г. такива случаи са открити при 56 общини, като при тях вноските по взетите заеми са повече от 30% от приходите. Това е предпоставка за формиране на дефицит на общинския бюджет за съответната година и необходимост от привличане на допълнителни средства от общината под формата на бюджетна субсидия или рефинансиране на общински дълг, уточняват от Сметната палата.

За тригодишния период 2015 - 2017 г. общо при 14 общини съотношението надхвърля 100 на сто, което е предпоставка за сериозни финансови проблеми за съответните общини. За обезпечаване на необходимите средства за годишните плащания по дълга в тези общини ще е необходимо рефинансиране на дълга, свързано с допълнително нарастване на размера му, увеличаване на трансфера от републиканския бюджет в частта на местните дейности (тъй като източник на финансиране на дълга са собствените приходи и общата изравнителна субсидия), влияещо негативно върху макроикономическата рамка за съответната бюджетна година. Друга възможност са преговори с кредиторите за преструктуриране на амортизационните схеми с цел разсрочване плащанията по дълга за по-дълъг период.

През 2015 г. в подобна ситуация са 38 общини, като в Бяла, Лесичево, Кнежа, Драгоман, Свиленград, Велики Преслав и Тунджа съотношение е над 100 на сто, а при Бобов дол и Никопол повече от 200%.

През 2016 г. в 16 общини се очаква съотношението плащания по дълга към собствени приходи да бъде по-голямо от 30 на сто.

За тази година в пет общини се очаква съотношението на плащания по дълга към собствените приходи да бъде по-голямо от 30 на сто, като за Дряново то е 138 на сто.

Източник: dnevnik.bg

http://www.dnevnik.bg/biznes/finansi/2017/01/10/2897200_smetnata_palata_otkri_56_obshtini_s_finansovi/

Коментари

Още от последните новини