23 училища в Бургас събират отпадъците си разделно

В 23 училища и 10 детски градини на територията на община Бургас има създадени условия за разделно събиране на отпадъци. Това става ясноот отговора на кмета Димитър Николов на питането на общинския съветник Калояна Живкова относно условията за разделно събиране на отпадъци в града.

От отговора на кмета става ясно още, че в училищата, където е въведена такава система, има разположени малки контейнери за разделно събиране на отпадъци в класните стаи. В част от училиащата кофите са поставени в общите помещения или само в двора на училището. Има училища, където разделното изхвърляне на отпадъците се извършва и в столовата.

Условия за разделно изхвърляне на отпадъци има и в една трета от детските градини.Там контейкнерите се използват както от екипа от учители и помощник-възпитатели, така и от децата с образователна и възпитателна цел.

В останалите училища и детски градини няма практика за разделно събиране на отпадъци, тъй като същите не разполагат със специализирани контейнери и в близост до училището или детската градина липсват съответните контейнери за тази цел. В някои училища и детски градини са предприети действия за закупуване на специализирани контейнери за разделно събиране на отпадъци.

До края на месец март предстои да бъде извършена проверка на съществуващите  Бургас площадки за разделно събиране на отпадъци от опаковки, обслужвани от „ЕКОПАК“. Една от целите е при наличие на техническа възможност в близост до училища и детски градини да бъдат поставени цветни съдове за разделно събиране.

При реализацията на проекта за изграждане на „Анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци“ е предвидено да бъдат поставени и съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци от училища и детски градини.
 

Коментари

Още новини