13 000 безработни започват работа през 2020 г.

13 000 безработни започват работа през 2020 г. - E-Burgas.com
Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2020 г., съобщи пресслужбата на кабинета. В него се предвижда 12 918 безработни да започнат работа по програми и мерки, а над 11 824 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда предаде "Нова".

Предвидени са средства за обучение по ключови компетентности на 1200 заети в средни, малки и микропредприятия. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда - 73 млн. лв.

В резултат от реализирането на заложените в плана действия, програми, проекти и мерки през 2020 г., се очаква коефициентът на безработица да се понижи до 4.1 на сто, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 75 на сто, се посочва в прессъобщението.
Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2020 г. е 610 лева при пълен работен ден. През настоящата година се увеличава субсидирането на средствата за трудово възнаграждение - от 450 лв. на 500 лв. месечно за наемането на един човек по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. При осигуряване на работа на безработни с виеше образование ще се субсидират 550 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя.

Повишават се и средствата за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни, регистрирали микропредприятие. Те ще могат да получат до 4000 лв. съобразно одобрения бизнеспроект, което е с 1500 лв. повече в сравнение с предходната година.

От 2020 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на младежите, включени в програмата "Старт на кариерата" (от 650 лв. на 700 лв.); на младежките медиатори към общините (от 680 лв. на 730 лв.); на психолозите и мениджърите на случай (от 700 лв. на 750 лв.); на ромските медиатори със средно образование (от 600 лв. на 650 лв.); на ромските медиатори с виеше образование (от 650 лв. на 700 лв.) по програмата "Активиране на неактивни лица".
През 2020 г. започна изпълнението на Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда", се напомня в прессъобщението. Програмата ще осигури заетост на 2400 безработни като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда. Финансирането е в размер над 16.5 млн. лв., осигурени от държавния бюджет.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2020 г. работа да започнат 1000 безработни, а по проект "Красива България" ще се осигури заетост на 230 души.

Коментари

Още от последните новини