Таг дазд

Държавна агенция за закрила на детето се самосезира по случай с насилие между деца

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира веднага по повод телевизионен репортаж за оказано физическо насилие над дете от друго дете в гра...