Завързаха с бели връзки очите на шестима възрожденци

Завързаха с бели връзки очите на шестима възрожденци - E-Burgas.com
С бели връзки на очите, бяха обвити монументите на шестима възрожденци в бургаската морска градина. Акцията е част от национален протест на организацията „Отворени очи”. Сдружението, в което са обединени множество студенти и историци изразява по този начин протеста си срещу уволнението на шефката на Националния институт за недвижимо културно наследство инж. Йорданка Кондулкова, която бе дисциплинарно уволнена от министър Вежди Рашидов, преди 15-ина дни. Информация за акцията бе качена и в сайта на „Отворени очи”. Ето и мотивите на организацията: „Отворени очи” е една студентска инициатива, започната от група приятели, имаща за цел да изрази гражданската ни позиция относно държавната политика на управление на паметниците на културата на територията на България и в частност несправедливото уволнение на Директора на НИНКН доц.д-р.арх. Йорданка Кандулкова. С действията си искаме да изразим искането си за справедлива политика както при подбора, оценката и взимането на решения за бъдещето на недвижимите паметници на културата, така и безпристрастното отношение на работодателя – държавата – към професионалистите, нагърбили се с неблагодарната задача да защитават целостта на обектите на културното наследство. Намираме за недопустимо решенията за намеса в признатите за паметници на културата обекти да бъдат взимани по причини, различни от грижата за съхранението им във времето и запазването им във вид, некомпрометиращ историческата им цялостност. Намираме за недопустимо дисциплинарното уволнение на арх. Кандулкова – професионалист, назначен след конкурс, доказал способностите си в работата на заеманата длъжност и спечелил уважението на своите колеги и подчинени – поради причината, че е изказал публично своето експертно мнение. Напротив, считаме, че именно обоснованите, добре защитени експертни мнения на специалистите в областта на опазване на културното наследство трябва да определят политиката на институциите, отговорни за тази дейност. Считаме за нужно да изразим публично позицията си и да спомогнем за задействането на механизмите, чрез които гражданското общество се явява цензор и съдник на държавната политика. Надяваме се, че чрез нашите действия ще постигнем по-голяма публичност на проблема и ще предизвикаме обществен натиск за връщане на арх.Кандулкова на поста Директор на НИНКН, за да може тя да продължи да ръководи института в поетия вече курс на безпристрастност, принципност и прозрачност.
Коментари

Още от последните новини